Politisk globalisering | Noter

Indholdsfortegnelse
• Hvad er en IGO? Hvilke træk karakteriserer en sådan organisation?
• Og hvad er en INGO?
• Giv nogle eksempler på henholdsvis IGO’er og INGO’er.
• Hvilken forskel er der på universelle og regionale IGO’er?
• Hvilken forskel er der på overstatslige og mellemstatslige IGO’er?
• Hvorfor er EU en helt unik international organisation?
• Hvordan ser på den ene side liberale økonomer og på den anden side
• Hvorfor har USA i høj grad været bestemmende ved udformningen af det internationale økonomiske system efter 2. verdenskrig?

MF:
• Hvad var organisationens oprindelige formål?
• Hvorfor har IMF stor indflydelse i international økonomi?

Verdensbanken:
• Hvad var dens oprindelige formål?
• Hvilket formål har den nu?
• Hvori består kritikken af både Verdensbanken og IMF?

GATT og WTO:
• Hvilken forskel er der mellem GATT og WTO?
• Hvilket formål havde GATT og har WTO?
• Redegør for de tre kerneprincipper i WTO.

Hvilke resultater opnåede GATT for verdenshandelen?
• Figurerne 13.10, 13.11 og 13.12:
- De tre figurer viser alle udviklingen i den globale vareeksport. Hvilke forskelle er der mellem de tre præsentationer af udviklingen?
- Hvem kan mon have interesse i at præsentere udviklingen på de tre forskellige måder?
• Boks 13.2: Doha-runden.
- Hvad drejer forhandlingerne sig om?
- Hvad er hovedårsagen til, at forhandlingerne siden starten i 2001 endnu ikke har fået et gennembrud?

Uddrag
Et eksempel på en IGO er f.eks. FN eller NAFTA, hvor IGO’erne kan deles ind i de regionale og Universelle IGO’er

INGO’er er f.eks. rødkors eller andre private organisationer som ikke nødvendigvis for en indtægt får deres arbejde

---

Neomerkantilister og marxister på IGO’ernes rolle i international økonomi? IGO’erne i forhold til Neomerkantilister og marxister er at de er meget skeptiske omkring IGO og deres rolle på den globale økonomi.

Marxister og neomerkantilitster mener at denne form for økonomi kun styrker stormagterne Det liberale synspunkt til disse Igo’er er at de kan styrke stormagter og skaber nogle alliancer som kan styrke den globale økonomi

---

De tre kerneprincipper er Mest-begunstigelselsesprincippet som er et princip der handler om at medlemslandene skal orientere sig om de forskelige handelshindringer der kan være toldsats eller andre vedtog som kan hjælpe WTO lande

Det næste princip er den nationale behandling som er at der ikke skal være forskel på importen af udenlandske og indenlandske produkter når man importerer.

Det sidste Princip er gennemsigtigheden som går ud på at et land kan anvende tolden i kvoterer og på den måde gøre handelshindringer nemmere for de enkelte lande

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu