Indledning
Globaliseringen er med til et sikre en høj velstand i de lande som handler med hinanden. Den er til fordel for både store og små spillere på markedet.

Dette er umiddelbart et godt udgangspunkt for, hvorfor lande bør handle med hinanden, dernæst kommer der nogle fordele og ulemper omkring et lands geografiske placering, teknologiske udvikling m.v.

Men når alt kommer til alt, så har enhver medalje også sin bagside. Globaliseringens bagside kommer især til udtryk i kriseperioderne, og hvem er egentlig den største taber, når krisen først har ramt økonomien og den igen skal opbygges?

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemstilling 3
Globalisering Har Gjort Mange Af Landenes Økonomier Afhængige Af Hinanden. 3

- Redegør for Globalisering. Samt Redegør for Bl.a. Smiths Og Ricardos Teorier Og Rodriks Trilemma. 3

- Analyser Hvordan Den Tiltagende Afhængighed Mellem Landene Har Haft Betydning I Forbindelse Med Relevante Nyere Kriser. 3

- Diskuter Og Vurder via. Inddragelse Af Relevante Teorier Om Man Er Blevet for Afhængige Af Hinandens Økonomier Og Perspektiver Til en Af De Nævnte Kriser. 3

Motivation 3
Metodeovervejelser 3
Redegørelse 4

Redegør for Globalisering. Samt Redegør for Bl.a. Smiths Og Ricardos Teorier Og Rodriks Trilemma. 4
Globalisering 4

Adams Smiths Teori Om De Absolutte Fordele 4
David Ricardos Teori Om De Relative Fordele 4
Dani Rodriks Trilemma 5

Analyse 6
Analyser Hvordan Den Tiltagende Afhængighed Mellem Landene Har Haft Betydning I Forbindelse Med Relevante Nyere Kriser. 6

Finanskrisen 6
Corona-krisen 7
Vindere Og Tabere Af Globaliseringen? 8

Diskussion 11
Diskuter Og Vurder via. Inddragelse Af Relevante Teorier Om Man Er Blevet for Afhængige Af Hinandens Økonomier Og Perspektiver Til en Af De Nævnte Kriser. 11

Fattigdomscyklussen 11
Hyperglobalisering Kontra Demokrati Og National Selvbestemmelse 11

Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Globalisering kan defineres på mange forskellige måder, da det omfatter mange aspekter.

Derfor bliver mange definitioner også meget brede og slet ikke særlig konkrete, da man ikke netop ikke kan afgrænse hvor globaliseringen starter eller ender.

Globaliseringen kan efterhånden bruges som en del af en forklaring op næsten alt, da den efterhånden er blevet en så stor og integreret del af vores hverdag.

Derfor bliver det også nødvendigt at inddele globaliseringen i forskellige former, som typisk vil være; økonomisk, politisk og kulturel globalisering.

Kendetegnene for globaliseringen er den øgede bevægelighed indenfor varer og tjenesteydelser ved forretning og handel, kapital og investeringer, samt menneskerne dem selv og den viden som vi besidder.