Pengeinstitutternes hovedopgaver | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 Lovgivningskrav til pengeinstitutterne:

1.2 Solvenskrav:
- Basiskapital:
- Ansvarlig lånekapital:
- Hybrid kernekapital:
- Risikovægtede aktiver:

1.3 basel-komitten:

Kapitel 3 - Pengemarkedet
- Nationalbankens rolle:
- Nationalbankens kunder:
- Aftaleindskud
- Foliokonto
- Foliorenten
- Genkøbsforretninger

Kapitel 4 - Nationalbanken
- Nationalbankens formål:
- Stabile priser (inflation)
- Inflationens uheldige virkninger:
- Deflationens uheldige virkninger:
● Efterspørgselsinflation
● Omkostningsinflation
● Importeret inflation
● Udbudschok
● Forventet inflation
● Pengemængdeinflation
- Sikre betalinger:
- Stabilitet i det finansielle system:
- Pengepolitiske renter
- De pengepolitiske renters effekt på inflation:
- De pengepolitiske renters effekt på kronekursen:
- ERM2-samarbejdet:
- Valutareserven:

Kapitel 5 - Internationalt penge- og valutasamarbejde
- ECB - Den Europæiske Centralbank
- ECB’s opgaver:
- ECB’s pengepolitiske instrumenter:
● Åbne markedsoperationer
● Dag-til-dag kreditfaciliteter
● Minimum reservekrav
- FED - Den amerikanske centralbank - Federal Reserve System
- FOMC - Federal Open Market Committee - ansvar for de åbne markedsoperationer
- FED’s opgaver:
- FED’s pengepolitiske instrumenter:

Uddrag
Pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne en meget vigtig betydning for den danske økonomi. De to ting tilsammen udgøre en slags hovedpart af hvad der sker i samfundet.

Det hænger sammen med de finansielle sektors betydning for samfundsøkonomien er de finansielle virksomheder underlagt mere omfattende lovgivning end sædvanlige erhvervsvirksomheder.

Med det sagt følger der en slags love og bekendtgørelser for pengeinstitutterne for at sikre der god karma, dermed regnskabsbestemmelser og en lang række på andre områder.

---

CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate. CIBOR er en estimeret rente. Renten angives af danske banker og er et gæt på, hvor meget banken ville tage i rente, hvis den skulle udlåne penge til en anden bank.

Både CITA og CIBOR bruges til at regne de faktiske renter i forbindelse med en banks ind- og udlån til husholdninger og virksomheder. Beregnes som CITA eller CIBOR + en fast tillægsrente.

Interbankrenten fastsættes i princippet på basis af udbud og efterspørgsel og afspejler tilliden bankerne imellem. CITA-renten er et sikret lån, hvilket betyder, at der ligger værdipapirer til sikkerhed for lånet, mens CIBOR-renten er renten på et usikret lån.

Derfor vil CITA oftest være lavere end CIBOR, der i højere grad afspejler bankernes tillid til hinanden. Indsamling, beregning og offentliggørelse af CITA-renten og CIBOR-renten foretages af NASDAQ OMX.

DESTR (Denmark Short-Term Rate) er en transaktionsbaseret rente. Det betyder, at den baserer sig på faktiske gennemførte transaktioner og ikke er baseret på skøn som CIBOR og CITA. DESTR er ikke taget i brug endnu, men nationalbanken anbefaler at det er den man fremover bruger.

Aftaleindskud - hvis man sætter nogle penge ind i banken, som er bundet i en bestemt periode. Dette bruges ofte af store virksomheder, og er en fordel for dem, da de så får forrentet deres penge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu