Indholdsfortegnelse
Opstilling af problem
Fortolkning af problem
Karakteristik af Gartneriet PKM baseret på deres hjemmeside og information i artiklerne fra fyens.dk:

Besvarelse af arbejdsspørgsmål
Hvilke variable omkostninger og kapacitetsomkostninger har PKM?
Hvilke forhold påvirker sammensætningen af variable omkostninger og kapacitetsomkostninger i PKM?
Hvilke fordele er der for PKM ved at have mange variable omkostninger?
Hvilke fordele er der for PKM ved at have mange kapacitetsomkostninger?
Hvilke fordele kan PKM opnå ved den ændrede omkostningsstruktur?

Konklusion på hvorfor PKM har investeret i nye robotter og maskiner?

Uddrag
Vi kan endeligt konkludere, at PKM har investeret i nye robotter og maskiner, da det stemmer overens med deres værdisæt. Det består af 5 værdier, som man kan aflæse fra deres hjemme side, og de er følgende:

Engagement, respekt, rummelighed, forandringsparathed og udvikling. Især forandringsparathed og udvikling er relevante, når det kommer til deres investering. Det vil altså sige, at de er parate til at udvikle sig i takt med ny teknologi og tidens krav, for at sikre virksomhedens fremtid. Derfor har PKM investeret i dette fuldautomatiske pakkeanlæg, der kan håndtere cirka 50.000 planter i døgnet.

De har desuden gjort det for at øge virksomhedens konkurrencedygtighed. Lønningerne i Danmark er højere end i konkurrenternes lande. Desuden har de fleste konkurrenter i andre land Holland og Tyskland allerede investeret i automatisering af deres produktion, så PKM så ingen anden mulighed end at gøre det samme, hvis man ville sikre virksomhedens fremtid.