Parken Sport & Entertainment AS | Opgave VØ

Indholdsfortegnelse
1. Koncernens struktur

2. PSEs Covid-19 eksponering og hvordan har det påvirket deres økonomiske udvikling i 2020

3. Kapitalstrukturen

4. Aktiekursens udvikling i 2020

Uddrag
Udover virksomhedens nettoomsætning og indtægter negative udvikling, så ses det at virksomhedens eksterne omkostninger er forbedret med 58.655 mio. kr. i perioden.

Personaleomkostningerne udgjorde 242,3 mio.kr. og er 13,2 mio.kr. lavere end i den samme periode sidste år.

Udviklingen i de eksterne omkostninger og personaleomkostningerne kan hovedsageligt henføres til den delvise nedlukning af koncernens aktiviteter fra den 12. marts 2020 som følge af COVID-19.

Virksomhedens gæld er vokset over perioden fra 911,2 mio. kr. i 2019 til 1.208,9 mio. kr. i 2020.

Overordnet kan der ses en negativ udvikling over virksomheden elle konernes økonomi, som hovedsagligt skyldes af samfundsmæssige problemer og nedlukninger af lande.

Selvom virksomheden har sparet på nogen omkostninger, har indtægten stadig ikke været stor nok til at rede dem økonomisk set.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu