Pant | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. DOKUMENTER
A) Hvad er et pantebrev og en håndpantsætningserklæring?
B) Hvad er lovgrundlaget?
C) Hvordan kan pant opstå?
D) Hvad er et skøde?

2. TINGLYSNING SYSTEMET
A) Forklare tinglysningssystemet og hvordan man tinglyser, inddrag de 4 tingbøger
B) Hvorfor tinglyser man?
C) Hvad er prioritetsorden, hvordan opstår den og hvad skal vi bruge den til?

3. PANT I LØSØRE
A) hvordan kan pant opstå?
B) Hvad er håndpant?
C) Hvordan opstår håndpant.
D) Hvordan fungerer sikringsakten?
E) Hvilke genstande kan håndpant anvendes på og hvorfor?
F) Giv eksempler på håndpant, idet du/I fortæller, hvem parterne er i en håndpantsætnings situation.
G) Findes der virksomheder som har håndpantsætning som hovederhverv?

4. PANT I FAST EJENDOM
A) Hvordan skal begrebet ”fast ejendom” forstås?
B) Hvilken genstand er omfattet af Tinglysningsloven/TL § 38
C) Hvilke betingelser skal være opfyldt for ovennævnte genstandene er omfatte af TL §38
D) findes der nogle ”ting” som er pantsikret i en fast ejendom uden at det kan ses i tingbogen?
E) Kan man have underpant i andet end fast ejendom?
F) Hvordan adskiller pant i andelsbolig sig, fra pant i fast ejendom?
G) Forklare hvordan debitor kan misligholde pant i fast ejendom og hvilke sanktionsmuligheder kreditor har og hvilken konsekvenser det har for debitor.
H) Hvad er dobbeltoverdragelse?
I) Hvem får retten til ejendommen ved dobbeltoverdragelse?
J) Hvad er kædeoverdragelse?

Uddrag
A) Hvad er et pantebrev og en håndpantsætningserklæring?
Pantsætningen sker ved, at der laves et digitalt lånedokument, som kaldes pantebrev.

Pantebrevet, indeholder en beskrivelse af, hvad der pantsættes fx stelnummeret på en cykel eller serienummeret på en produktionsmaskine. I hvilken bog noteres pant i løsøre i?

Pant i løsøre noteres i personbogen, undtaget motorkøretøjer som hermed registreres i bilbogen. Eksempel på løsøre som noteres i personbogen kunne være: møbler, maskiner, inventar og varelager.

B) Hvad er lovgrundlaget?
Et lovgrundlag bygger lovmæssige regler og bestemmelser som juridiske eller retslige handlinger er sammensat af. Blandt andet kan der være tale om tinglysningsloven, aftaleloven, købeloven, forbrugeraftaleloven

C) Hvordan kan pant opstå?
Pant opstår når en debitor skal låne penge af en kreditor.

Hermed, optager mange kreditorer pant i et aktiv hos debitor for at sikre sig at få betalt den lånte gæld tilbage. Hvis ikke debitor betaler til de aftalte terminer kan kreditor sætte aktiver på tvangsauktion.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu