Pandora | Årsregnskab | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser virksomheden Pandora
2. Redegør for hvordan det går økonomisk for Pandora
3. Hvilke udfordringer har Pandora?
4. Forklar strategien ”Pandora Now”
5. Udarbejd en SWOT-opstilling
6. Diskuter, hvordan Pandora kan udnytte mulighederne i omverdenen ved at bruge sine styrker bedst muligt.
7. Diskuter, hvilke risici der kan skade Pandora i fremtiden og hvordan man undgår det?
8. Diskuter om der er svagheder i Pandora, det er vigtigt at forbedre for at kunne klare sig i konkurrencen fremover.
9. Diskuter hvilke stærke og svage sider Pandora har i forhold til konkurrenterne. Sammenlign f.eks. med små iværksættere som Frederik IX og etablerede virksomheder som Tiffanys.
10. Forklar hvilke strategiske tiltag, Pandora er ved at foretage eller skal til at foretage
11. Opstil, diskuter og vurder andre strategiske tiltag, Pandora kunne tænkes at iværksætte.

Uddrag
Pandora A/S er en dansk børsnoteret handelsvirksomhed, der beskæftiger sig med design, fremstilling og markedsføring af smykker.

Pandora er stiftet af Per Enevoldsen og hans kone Winnie Enevoldsen i året 1982 og har i dag omkring 27.350 medarbejdere og sælges i mere end 100 lande.

Pandora er kendt for deres produkter af høj kvalitet til en forholdsvis fornuftig pris, som også ses ud fra deres slogan og branding strategi ”affordable luxury”.

Pandoras målgruppe anses som værende kvinder i alderen 25-50 år. Indkomsten har ikke den store betydning, hvilket skaber en bredere målgruppe for Pandora.

Den. 7 marts 2008 erhvervede Pandora sig en mere international retning da der skete en fusion mellem Populair A/S og Pandora jewelry ApS som førte til den struktur der leder Pandora den dag i dag, denne fusion førte til aktiviteter i USA

Canada og Thailand samt en massiv tilvækst i Pandoras aktiviteter. Dette ændrede sig dog i 2010 da der blev indført en stigning på guld og sølv, hvilket resulteret i en omlægning af virksomhedens koncept.

Pandoras kernekompetence er en kombination af deres omkostningseffektive produktion i Thailand som hos Pandora har medvirket i en række skattefritagelser

men også Pandoras kunderelationer og kendskabsgrad de har formået ved hjælp af en direkte og konkret markedsføring som har resulteret i et stort internationalt kendskab til Pandora.

Hvis vi tager et nærmere kig på Pandoras omsætning, ses det at de har oplevet en mindre tilbagegang fra 2019, hvor de omsatte for 21.868.000 mia. kr. til 2020, hvor de altså omsat for 19.009.000 mia. kr.

---

Pandora har igennem mange år været førende inden for smykkemarkedet og oplevede i 2016 deres største resultat hidtil på 6,025 mia. kr.

Pandora var i perioden 2013-2016 en attraktiv aktie på det danske marked grundet den enorme vækst og deres evner til at erobre nye markeder. Dette varede dog ikke evigt og Pandoras vækstrate begyndte at aftage.

Her kommer Anders Colding Friis ind i billedet som var Pandoras tidligere administrerende direktør. Anders’ hovedopgave var at udvikle og igangsætte en ny og forbedret strategi til Pandora for at tilpasse sig markedets udvikling.

Dette formår Anders ikke at virkelig sætte og Pandora går ud af 2018 med en tilbagegang i deres resultat. Anders får ansvaret for Pandoras tilbagegang og mislykket strategi og fratræder stillingen som administrerende direktør den 9. august 2018.

Herefter har Pandora store vanskeligheder i deres ledelse, hvilket påvirker aktionærernes tillid til ledelsen.

Pandora går ud af 2018 med et kursfald på 28 procent efter et skuffende regnskabsår. Pandora får først ansat sig en ny direktør året efter i april 2019, hvor den nuværende Administrerende direktør Alexander Lacik kommer til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu