Opkvalificering eller mindsteløn | Samfundsfag | 12 i karakter

Indledning
Det danske samfund er opbygget omkring den universelle velfærdsmodel, som indebærer høje sociale ydelser, mange gratisydelser

højt skattetryk og en høj grad af social omfordeling opbygget omkring ”Robin Hood-princippet”. Den danske velfærdsstat bygger altså på en social kontrakt mellem samfundets borgere og staten.

Den universelle velfærdsmodel får kritik for, at den ikke presser folk i arbejde, da forskellen på mindstelønnen og offentlige sociale ydelser er for lille. D

og har vi i Danmark en meget lav ledighed, som i februar 2020 var på 3,7% af arbejdsstyrken . Det er umuligt ikke at have en vis procent ledighed og derfor har Danmark for februar 2020 opnået fuld beskæftigelse i praksis, som er mellem 3-4%

eftersom fuld beskæftigelse ideelt set er umulig at opnå, da der altid vil være arbejdsløshed som skiftearbejdsløshed.

Uddrag
Som tidligere nævnt er den danske arbejdsløshed allerede lav, men det er vigtigt at fastholde denne både for samfundet, men også for individet i samfundet.

Arbejdsløshed kan være hårdt psykisk såvel som i fysiske anliggender for den arbejdsløse. Fælles for alle tre bilag er at de fokuserer på den aktive markedspolitik

hvor man altså forsøger at motivere borgerne til at blive en del af arbejdsmarkedet, fremfor en passiv arbejdsmarkedspolitik.

Den aktive markedspolitik, kan også være med til at mindske den strukturelle arbejdsløshed. I bilag A skriver de at ”Den grønne omstilling forstærker også behovet for flere faglærte med tekniske færdigheder”.

Bilaget udtrykker altså at den grønne omstilling, som Danmark er førende indenfor og har issue-ejerskab over, åbner op for nye jobs.

Dette er er med til at skabe jobmuligheder og fastholde den lave arbejdsløshed. Bilaget sætter altså fokus på, vigtigheden i uddannelse af unge såvel som ældre.

Bilag C fremhæver også vigtigheden i uddannelse hos borgerne for at vi kan sikre den sociale mobilitet ”Ligesom uddannelse kan hjælpe folk væk fra et liv med dårlig indkomst og mod et højere velstandsniveau”.

Når vi kigger på de arbejdsmarkedspolitiske instrumenter, så vil overstående to udsagn og bilag indgå under mobilitetsfremmede foranstaltninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu