Centralisering eller decentralisering | Samfundsfag

Indledning
I denne opgave vil jeg beskrive begreberne centralisering og decentralisering, for derefter at argumentere for og imod disse. Dele af den danske velfærdsstat er styret centralt og andre dele er styret decentralt.
Med et folketingsvalg inden for det næste år, er politikkerne forberedt på debat i netop centraliserings- og decentraliseringsspørgsmålet.

I Danmark har vi en Servicelov der skal beskytte de svageste i vores velfærdssamfund. Det giver både stat og kommuner nogle udfordringer i forhold til økonomi, administration og dokumentation. Afhængig af centralisering eller decentralisering behandles borgerne i Danmark mere eller mindre individuelt når deres sager behandles.

Indholdsfortegnelse
Centralisering og decentralisering
Indledning
Centralisering
Eksternaliteter
Lighed
Samfundsøkonomiske hensyn
Fordele ved centralisering
Ulemper ved centralisering
Decentralisering
Fordele ved decentralisering
Ulemper ved decentralisering
Stat mod kommune
Serviceloven
Litteraturliste

Uddrag
I serviceloven står der:

” § 1. Formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.” (Serviceloven, 2015-16)

Det kan være svært for ansatte i forvaltningerne at træffe de rigtige afgørelser, hvis afgørelserne træffes langt væk fra de borger der har behov for den hjælp der tilbydes i serviceloven. Decentralisering foregår i nærmiljøet og bestemmelserne skal afgøres individuelt i hver sag i samarbejde med den enkelte.

Jeg mener ikke, at sådanne afgørelser derved kan træffes centralt, da den enkelte ikke kan komme i fokus.

Serviceloven er danskernes sikkerhedsnet. Det gør danskerne uafhængige af familieforhold og hjælper de svageste i det danske samfund. Jeg synes på den ene side godt om velfærden og sikkerhedsnettet vi har i vores samfund, men mener også at velfærden fylder mere og mere og det kan blive en sovepude for nogle, til ikke at bidrage til velfærdsstaten.

Vi har alle krav på vores del i serviceloven uanset om vi reel set ikke har behov for midlerne og dette kan jeg se som en belastning for vores system. Alle mennesker er ikke lige og bliver det heller aldrig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu