Opgave 4.8 | Boligmarkedet | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 4.8 - Boligmarkedet

Hvad kan begrunde, at udbudskurven er meget stejl på kort sigt?

Hvad kan begrunde, at efterspørgselskurven er mindre stejl – og dermed mere elastisk?

Find på nogle samfundsøkonomiske hændelser, som kan ændre efterspørgslen på boliger – både i opadgående og i nedadgående retning. Indtegn dine eksempler i diagrammet og angiv, hvordan dine hændelser påvirker prisdannelsen på huse.

Opgave 4.9 - Hashmarkedet

Redegør for prisdannelsen på hash ud fra diagrammet – og forklar herunder hvorfor prisen vil lande på 65 kr.

Økonomer vurderer, at priselasticiteten på hash ligger på omkring –0,5. Hvad fortæller det om efterspørgslen på hash?

Redegør kort for begrebet fuldkommen konkurrence – og giv ud fra dette en vurdering af, om hashmarkedet opfylder betingelserne for et marked præget af fuldkommen konkurrence.

Hvordan påvirkes hashmarkedet, hvis politiet får succes med at ramme – og dermed fængsle – nogle af de store hashhandlere? Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

Hvordan påvirkes hashmarkedet, hvis folketinget hæver straffen markant for besiddelsen af selv små mængder hash. Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

For nogle år siden fjernede man grænsekontrollen i Danmark, fordi vi blev medlem af Schengen-samarbejdet. Dette betød en markant større indstrømning af alle former for euforiserende stoffer, herunder også hash. Hvordan påvirkedes hashmarkedet af dette? Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

I flere år har man i Danmark talt om at gøre hashhandel og hashbesiddelse lovligt. Hvordan tror du, at dette vil påvirke hashmarkedet? Indtegn din forklaring i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

Opgave 4.10 - Koncertbilletter udsolgt på rekordtid

Da Ed Sheeran i 2017 holdt koncert Jyske Bank Boxen, blev der udsolgt samme dag, som billetterne blev sat til salg. Det samme skete, da billetterne til Justin Timberlakes koncert i august 2018 blev sat til salg i februar. Der var udsolgt efter kun 38 minutter. Du har måske selv prøvet den lidt flade fornemmelse, det er at kæmpe om billetterne til en af dine yndlingskunstere?

Ofte sættes prisen på koncertbilletter under den teoretiske markedspris. Lad os antage, at billetterne sælges (dvs. udbydes) til 700 kr. – og altså ikke til markedsprisen på 1.000 kr. Indtegn situationen i diagrammet. Hvad kaldes en sådan pris, der fastsættes under markedsprisen?

Hvilke konsekvenser får indgrebet for markedet for koncertbilletter?

Peg på såvel positive som negative følger for koncertgængerne, af at prisen sættes under markedsprisen.

Hvad kan tænkes at være årsager til, at koncertarrangører ofte sælger billetter til en lavere pris end den teoretiske ligevægtspris?

Uddrag
Begrebet fuldkommen konkurrence er en markedsform, hvor mange små virksomheder afsætter en ensartet vare. Hashmarkedet opfylder kravene for, at være et marked præget af fuldkommen konkurrence.

Det gør de fordi der er ikke kun en chef over hashmarkedet, ligesom der f.eks. er i en virksomhed som Bestseller.

I en virksomhed som Bestseller er der en ejer, Anders Holch Poulsen, hvor i mod på hashmarkedet er der flere ”overchefer”, det vil sige, at der er meget større konkurrence imellem de chefer der sidder på toppenaf markedet.

Derfor opfylder hashmarkedet betingelserne for, at være et marked præget af fuldkommen konkurrence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu