Opgave 1-3 | Matematik Aflevering

Indholdsfortegnelse
Opgave 80

Opgave 89
a) Aflæs amplitude, periode og parallelforskydning (d) og bestem vinkelfrekvensen.
b) Angiv kurvens forskrift.

Opgave 90
a) Bestem amplitude, vinkel frekvens og periode
b) Bestem funktionens maksimumværdi
c) Bestem funktionens minimumværdi

Opgave 97
b) Isolér a i ligningen T_2=ln2/lna

Uddrag
Beregn skæringspunkterne mellem parablen med ligningen y=x^2-3 og hyperblen medligningen: f(x)=3/(2x-4)+1

Det vil altså sige at de to ligninger skærer hinanden i x=-1,90 x=1,33 og x=2,57. For at tjekke at vores beregninger er rigtige kan man indsætte begge ligninger i et koordinatsystem og aflæse skæringspunkterne. Vi kan derfor konkludere at vores beregninger og data passer

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu