Omsætningen for øl | Opgave | 10 i karakter

Opgave 1A

I 2019 udgjorde omsætningen for øl i perioden fra uge 2 til og med uge 41 i alt 113.708,95 kr. Det betyder altså også, at man i løbet af de 40 uger i gennemsnittet havde en omsætning på 2.842,72 kr.

I den bedste uge havde man en omsætning på 4.611,55 kr. hvorimod man i den dårligste uge kun formåede at omsætte for 1.023,85 kr. hvilket altså giver en spredning mellem den bedste og dårligste uge på 3.587,70 kr.

Tallene for 2020 ser dog en smule anderledes ud, da omsætningen for selvsamme periode udgjorde i alt  277.121,07 kr.

Det betyder også, at man i løbet af de i alt 40 uger i gennemsnittet havde en omsætning på hele 6.928 kr. hvilket altså er en del over en fordobling af omsætningen fra foregående år.

I den bedste uge havde man endvidere en omsætning på hele 15.193,49 kr. hvorimod man i den dårligste uge kun formåede at omsætte for 1.023,45 kr. hvilket altså betyder at omsætningen for øl i uge 4 er stort set uændret fra 2019 til 2020.

Uddrag
I første udregning ses selve ligningen der kan bruges til at beregne hvor meget værdien er på lånet. Første del af ligningen (A0) angiver hovedstolen, hvilket altså er det beløb man har lånt.

Anden del af denne ligning (r) angiver derimod selve renten på lånet pr. termin angivet i decimaler, hvorimod at den sidste ubekendte (n) angiver antallet af terminer.

I den anden udregning ser vi pludseligt nogle tal sat ind i ligningen, hvor at hovedstolen bl.a. er angivet til at være 9.365.991 kr. hvilket svarer til de 80% der kan finansieres via et realkreditlån til at betale for grund og byggeri i Tyskland.

I den anden del af denne ligning er r blevet erstattet af renten på lånet pr. termin angivet i decimaler, hvilket er de 0,275% pr. kvartal/termin.

Derudover ser vi at lånet strækker sig over i alt 20 år, bestående af 80 terminer, hvor at en termin derfor er det samme som et kvartal eller tre måneder.

I den tredje del af udregningen har man valgt at simplificere ligningen ved, at fjerne de 0,00275 fra højre side af ligningen som man førhen skulle have divideret med

men man har så i stedet divideret med dette på begge sider af lighedstegnet og har derfor kunne fjerne det fra ligningen.

I den fjerde og sidste del har man så fundet ud af, at den ydelse der skal betales fast hvert kvartal/termin er på 130.585,20 kr. hvilket altså er det beløb der skal betales hver eneste kvartal de næste 20 år, hvilket i alt var 80 terminer.

Da det er et annuitetslån forbliver denne ydelse nemlig fast, og i takt med at restgælden bliver mindre vil en større del af ydelse gå mod afregningen af gælden

og en mindre del vil være til renter, da renten forbliver den samme men restgælden som renten beregnes ud fra formindskes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu