Økonomiske udvikling i Øresundsregionen

Opgavebeskrivelse
Opg. 1:
Data for udbudspriser og størrelse på lejligheder i København by og Malmø by er fundet på hjemmesiderne boligsiden.dk og hemnet.se.

Desuden er der indsamlet data fra 339 repræsentativt udvalgte danskere bosat i Malmø. De har deltaget i en undersøgelse, hvor de bl.a. er blevet spurgt om den primære årsag til, at de flyttede til Malmø.

Opg. 1A:
Jeg har vha. data fra opgivne fil hhx201mab, udarbejdet forskellige data, og vil komme ned enkelte uddrag fra min Maple-fil.

Opg. 1B:
Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål 1A


Opg. 2:
Ida overvejer at købe en lejlighed i København. Hun har kigget på én der koster 2995000 kr.

Boligen kan finansieres på følgende måde:
- 80% realkreditlån
- 15% banklån
- 5% egenbetaling

Opg. 2A:Bestem følgende
• Egenbetalingen
Ifølge opgaven koster ejerlejligheden 2.995.000 DKK. Der er her en egenbetaling på 5 %.
For at finde egenbetalingen, har jeg gjort som følger:
Egenbetalingen:

• den månedlige effektive rente
Realkreditlånet har en fast rente på 1 % pro anno. Dette skal fordeles over 12 måneder.:
Den månedlige effektive rente:

• den månedlige ydelse på realkreditlånet og de samlede renteomkostninger på realkreditlånet
80 % af de 2.995.000 DKK finansieres gennem realkreditlånet. Dette regner jeg vha. en simpel brøk.

• den månedlige ydelse på banklånet og de samlede renteomkostninger på banklånet
15 % af de 2.995.000 DKK finansieres gennem et banklån. Dette beregner jeg som følger:

2B: Bestem de månedlige ydelser

2C Restgældsformler


Opg. 3:
Jens er bosat i København og har fået tilbudt et job i Sverige. Han har fået tilbudt en fast månedsløn på 60000 svenske kroner (SEK). Hvis han siger ja til jobbet, skal han beskattes i Sverige.

Han ønsker at sammenligne tilbuddet med den indkomst efter skat, han har i sin nuværende stilling i Danmark. Han tjener i øjeblikket 480000 danske kroner (DKK) og betaler en indkomstskat på 168000 DKK om året.

Hvis han vælger det svenske job og bosætter sig i Sverige, skal han betale svensk indkomstskat efter
følgende regler:
- Han har et personfradrag på 35900 SEK om året.
- Af den indkomst, der overstiger 35900 SEK om året, skal han betale 30 procent i kommuneskat.
- Af den indkomst, der overstiger 490700 SEK om året, skal han betale yderligere 20 procent i stats-skat.
- Af den indkomst, der overstiger 689300 SEK om året, skal han betale yderligere 5 procent i ekstra statsskat.

Opg. 3A:
Jeg har her valgt at gå ud fra, at kursen er 68,6 DKK for 100 SEK d. 14. april, 2020

Opg. 3B:
3B Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion

Opg. 3C:
Tegn grafen i et koordinatsystem

Opg. 3E:
Vurder med relevante beregninger

Opg. 3F:
Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat.


Opg. 4:
Pendling af kvalificeret arbejdskraft fra Sverige til Hovedstadsregionen påvirker timeproduktiviteten i Hovedstadsregionen.

Nedenstående model viser sammenhængen mellem pendling af kvalificeret arbejdskraft fra den svenske del af Øresundsregionen til Hovedstadsregionen og ændringen i timeproduktiviteten i regionen målt ved ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

Lad B være en funktion med følgende forskrift:

B(x)=-1/3x^3+12x^2-44x+50 , 2
hvor B(x) angiver ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen (i EURO) - ved en pendling x (i 1000 personer) over Øresund fra Sverige til Danmark af kvalificeret arbejdskraft.

Opg. 4A:
Tegn grafen for B i et koordinatsystem.

Opg. 4B:
Bestem ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen ved en pendling på 15000 personer.

Opg. 4C:
Bestem det antal pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

Opg. 4D:
Gør rede for, at funktionen B har en vendetangent i punktet (12,B(12))

Opg. 4E:
Bestem ligningen for t og bestem den største vækstændring i bruttotilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

Opg. 4F:
Vurdér med relevante udregninger effekten af dette på den samlede bruttoværditilvækst i hovedstadsregionen i 2020

Problemformulering
Øresundsregionen omfatter Skåne, Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. I dette projekt vil fokus være på Skåne og Hovedstadsregionen. Der er en del danskere der vælger at bosætte sig i Mal-mø.

Nogle arbejder i Hovedstadsregionen og andre i Sverige. Der er forskellige årsager til at bosætte sig i Sverige. Der er ligeledes en del svenskere og danskere der dagligt pendler på tværs af Øresund for at arbejde.

Dette har betydning for den samlede økonomiske udvikling i regionen. Opgaverne i det-te projekt belyser forskellige aspekter af disse problemstillinger. I projektet vil der indgå priser dels i danske kroner, DKK, dels i svenske kroner, SEK.

Valutakursen DKK/SEK var pr. 2. januar 2020 71,35, dvs. 100 SEK kostede 71,35 DKK. I opgaverne kan der regnes med denne kurs eller en mere aktuel kurs.

Indholdsfortegnelse
Min overordnede problemstilling 3
Opgave 1 3
1A: Lav en analyse af data 3
1B: Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål A 5
Opgave 2 6
2A: Bestem følgende 7
2B: Bestem de månedlige ydelser 8
2C Restgældsformler 8
Restgældsformel på realkreditlånet for lejligheden i DK 8
Restgældsformel på prioritetslånet i Malmø 9
Restgældsformel på boliglånet i Malmø 9
Opgave 3 9
Opgave 3A 9
Opgave 3B & 3C 9
3B Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion 9
3C Tegn grafen i et koordinatsystem 10
3D Bestem årsindkomsten efter skat omregnet til DKK ved løn på 60000 SEK 10
3E Vurder med relevante beregninger …. 10
3F Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat. 11
Opgave 4 11
Opgave 4A 12
Opgave 4B … 12
Opgave 4C 13
Opgave 4D 13
Opgave 4E 13
Opgave 4F 13
Opsamling på projektbesvarelsen 14

Uddrag
Opsamling på projektbesvarelsen:
Jeg vil nu lave en opsamling på de mest relevante pointer i min projektbesvarelse.

Først og fremmest kan jeg vha. min uafhængighedstest konkludere, at der er sammenhæng mellem aldersgruppe og årsag til flytning, da vi forkastede vores nulhypotese som bød på, at der var uafhængighed. Derefter kan vi opstille lånene, for at købe en lejlighed i Danmark eller Sverige....

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her