Økonomiske udfordringer | Samfundsfag | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Fællesdel
1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.


Delopgave A
- Vækst i Danmark

Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om udviklingen i væksten i dansk økonomi og årsager til udviklingen.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

- Vandret indekstal
- Vandret indekstal
- Konklusion
- Ekspansive elementer

Diskutér, hvorvidt V-regeringens 2025-plan kan skabe øget økonomisk vækst i Danmark. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2 og A3, og du skal anvende viden om økonomisk politik.

- Kontraktive elementer
- Er 2025-planen ekspansiv nok?
- Strukturpolitiske konsekvenser
- Unge vil gå efter det arbejdsmarkedet søger
- Der bliver for risikabelt at tage en uddannelse
- Konklusion

Uddrag
Grafen af figur 1 viser BNP i mia. kr. på x-aksen og importen i mia. kr. på y-aksen, grafen dækker over perioden 1990-2005. På grafen ses en tendenslinje, som kommer fra en lineær regression.

På tendenslinjen kan vi ses at jo højere BNP, jo mere import. Formlen af tendenslinjen viser også at hver gang BNP stiger med 1 mia. kr. så stiger importen med 1,03 mia. kr., dermed giver det god mening, at det er dette vi kan aflæse på tendenslinjen.

Som vi kan se i forskriften er R2-værdien 0,91, derfor kan tendenslinjen forklare 91% af variationen af dette datasæt. Ergo kan vi konkludere at der er en stor sammenhæng mellem BNP og import.

---

Økonomerne i A3, mener ikke at 2025- planen fokuserer nok på at styrke efterspørgslen. Dermed synes de ikke, at planen er nok finanspolitisk ekspansiv.

Deres argument for dette er, at 2015-planen i virkeligheden bygger på en besparelse på det offentlige forbrug.

I 2025-planen viser det sig dog, at det offentlige forbrug vil stige med 0,5%, det mener økonomerne dog ikke er nok, til at kunne følge med den befolkningsmæssige udvikling.

Økonomerne mener altså at 2025-planen vil føre til lav vækst, for den ikke er nok ekspansiv. Men har økonomerne ret i dette, og er det de ekspansive eller kontraktive elementer som vejer tungest?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu