Indholdsfortegnelse
1. Karakteriserer jeres målgruppe for den nye variant, den som I foreslog. Inddrag relevante segmenteringskriterier og vurder målgruppen ud fra SMUK – vær konkret.

2. Kom ind på typiske forhold i købsadfærden for jeres målgruppe ved køb af den nye variant, specielt her i en opstartsfase.

3. Og hvilke betydninger kan fx forhold ved målgruppens købsadfærden (og andet i øvrigt) have for planlægningen af de tre andre P’er:
• Pris:
• Distribution (tænkes fx på lancering i specielle kæder, butikker eller lignende)
• Promotion, specielt på medieanvendelsen.

4. Og til sidst, tegn et markedskort, som viser de målsætninger I måtte have, eller som I tror det kan se ud den 31.06.21. Lige nu er den tom, altså markedskortet. Der er ingen kendskab, der er ingen der har prøvet, der er ingen der har et forhold til jeres drik (altså bortset fra mig). Jeres målsætning skal være realistiske ud fra de aktiviteter I har planlagt i jeres handlingsplan. Hvis I vil have flere aktiviteter eller flytte på dem I har, skal I gøre opmærksom på dette

Uddrag
Hvis vi ud fra SMUK-modellen vurderer målgruppen for denne nye jordbær ZERO coca cola, kan vi først og fremmest kigge på størrelse og vækst.

Vi vurderer, at der her kan være to forskellige segmenter, både unge mennesker og derudover voksne med børn som de største potentielle segmenter for dette produkt.