I dette dokument får du 75 sider noter i Innovation på HHX. Noterne er gennemarbejdet og nemme at forstå og afkode. Download dette masterpiece af noter til Innovation, og opnå en bedre karakter i Innovation.

Indholdsfortegnelse
2.0 Entreprenører og entreprenørskab
2.7 Socialt entreprenørskab
3.0 Entreprenørskab på Samfundsniveau
4.0 Pain, value proposition og jury
5.0 Forretningsmodeller
6.0 Team og lederroller
7.0 Udvikling og evaluering af forretningsideer
8.0 Brugerdreven innovation
9.0 Innovationsprocessen
10.0 Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service
11.0 Innovationsstrategi og immateriel ret
12.0 Forretningsplaner

Uddrag
Kreativitet rummer evnen til at sammenstille kendte enkeltdele i nye, uventede kombinationer

Kreativitet forbindes ofte med børn, leg eller med kunstnerisk udfoldelse i en eller anden form, men kreativitet er ikke mystisk, barnlig eller et luksustidsfordriv.

Kreativitet er et element i hverdagen, noget helt almindeligt, meget udbredt og meget nyttigt. Alle mennesker er udstyret med kreative evner, og vi bruger dem hver eneste dag, når vi løser selv de mindste problemer.

I relation til innovationsområdet kan kreativitet defineres som skabelse af nye produkter eller ideer, som både er nye og egnede til formålet.

Man kan skelne mellem stor eller enestående kreativitet, som er sjælden, og som har en omfattende indflydelse på andre. På den anden side er der den daglige kreativitet, som er den daglige problemløsning og evnen til at tilpasse sig forandringer.

Enestående kreativitet vil hænge tæt sammen med radikale innovationer, og daglig kreativitet kan sammenlignes med inkrementelle innovationer.

En måde at definere stor kreativitet på er ved at sige, at den skal være mønsterbrydende.

Nogle kalder det at ”tænke ud af boksen”, andre taler om at få nogle radikalt nye ideer. Når man vil tænke ud af boksen, er det under alle omstændigheder gavnligt for vores kreativitet, at vi på en eller anden måde stimulerer hjernens frie flow af tanker eller rettere:

Frigiver vores tanker (divergent tænkning). Men man kan også være kreativ inden for givne rammer, og det er essensen af kreativitet: At kunne tænke og handle såvel inden for som uden for boksen.

7.5. Idegenerering
De fleste har kreative evner, også dem, der ikke selv tror det! Her kan en række ideudviklingsteknikker hjælpe den kreative proces i gang.

Fælles for alle metoderne er, at der i første stadie lægges vægt på, at alle ideer behandles ligeværdigt i en positiv ånd. Kritik, vurdering og frasortering kommer først ind senere

I den indledende fase, hvor der skal åbnes op for ideer med divergent tænkning, vil der typisk være et stort antal ideer, herunder ideer, der kan virke fjollede og måske ligefrem meningsløse

Det er en vigtig del af grundlaget for teknikkernes anvendelse, at processen i sin form fjerner hæmningerne eller frygten, som meget ofte er årsagen til, at man ikke kan sprænge rammerne for vanetænkning.

Engagement og involvering er på samme måde afgørende for en gruppes mulighed for at tænke kreativt – og gruppemedlemmerne påvirker hinandens engagement.

Det er en vigtig forudsætning, at alle deltagere går ind i det kreative projekt med motivation og åbenhed. Mange af ideudviklingsteknikkerne handler derfor om, at man skal rose hinanden og vise hinanden, at man vil projektet.

7.6 Ideudviklingsteknikker
Associationsmetoden
Duften af friskbagte boller får dig måske til at tænke på din familie eller dit hjem.

Lyden af en klokke minder dig måske om Hjem Is-bilen. Synet eller oplevelsen af en ting sætter ofte tankestrenge i gang, hvor vi kommer til at tænke på noget helt bestemt.

Associationer er betegnelsen for en forbindelse, et bånd, mellem to forestillinger. Man kan også kalde det et bånd mellem to fænomener.

Associationer kan bringe tankerne i nye og ukendte retninger og dermed bane vejen for divergent tænkning eller tænkning ud af boksen.

Tankerne kan stimuleres af ord, billeder, andre produkter eller lignende. Her er det kun fantasien, der sætter grænsen. Der findes en række metoder, til at arbejde med associationer.

• Fri association: Deltagerne får associationer fra deres egen hverdag, baggrund eller fra de andre deltagere i teamet.

• Styret fri association: Deltagerne præsenteres for tilfældige stimuli i form af ord, billeder, musik, fysiske ting eller andet der skal medvirke til spontane ideer.

• Tvungen association gennem roller (rollemodellen):
Deltagerne spørger sig selv, hvordan en bestemt person/rolle ville løse en opgave. ”Hvordan vil en læge løse denne opgave?”

”Hvordan ville en cykelmekaniker løse denne opgave?”. Ved at sætte sig i en bestemt gruppes sted, vil deltagerne få associationer, der ligger uden for deres egne erfaringer og måde at tackle problemerne på.

Associationsmetoderne fokuserer på divergent tænkning. Konvergent tænkning vil være nødvendig i en eller anden form i det efterfølgende stadie, hvor ideerne skal sorteres. Metoden kobles derfor ofte med andre metoder, fx cirkelteknik, brainwriting pool eller de Bono´s tænkehatte.

Brainstorming
Brainstorming er en af de mest kendte metoder til at finde kreative løsninger.

En gruppe mennesker skriver alle de forslag, de kan komme i tanke om, ned på et papir. Metoden minder om associationsmetoden, men den vil i mange tilfælde være mere konkret.

Det er vigtigt at opstille spilleregler, når man brainstormer. Regler skal sikre, at deltagerne ikke holder sig tilbage, og at der kommer flest mulige forslag på bordet. Resultatet af brainstorming er en mængde gode idéer og en fælles fornemmelse af problem og løsning.