Indledning
Normal anvender et proaktivt internt eksportmotiv. Normal fokuserer meget på deres vækst og overskudsmål, hvilket er en vigtig faktor i udvidelsen og eksporten til udlandet.

Normal har siden 2013 ekspanderet med over 80 butikker i Danmark , hvor man har formået at tage markedsandele fra blandt andet Matas med Normals koncept om en god kvalitet til en billig pris.

Normal indtog det norske marked, fordi det ligner der danske, og derfor forventer ledelsen også, at man er i stand til at blive et kendt brand i Norge.

Ledelsens eksportambitioner har også et økonomisk synspunkt. Det vil sige, at ledelsen ønsker at eksekvere og ekspandere hurtigt og præcist, for at opnå en stør økonomisk gevinst, der kan anvendes til at eksportere til flere lande.

Normal passer rigtig godt ind på det norske marked pga. deres unikke koncept. Norge er et dyrt land at bo i ift. produkter og ydelser.

Derfor er markedet godt egnet for Normal, da man har visionen om at sælge mærkevarer og kvalitetsprodukter til en lav udsalgspris.

Indholdsfortegnelse
Normals eksportmotiv: 3
Normals internationaliseringsproces: 4
Normals markedsudvælgelsesmetode 4
Normals 5 minimumskriterier for eksport til Tyskland: 5
Overholder Normal minimumskriterierne: 6
Kildeliste 7

----

1. Redegør kort for, hvilke eksportmotiver Normal anvender, når de udvælger nye eksportmarkeder.
2. Vurder, hvilken internationaliseringsproces Normal følger – begrund dit valg.
3. Vurder, hvilken markedsudvælgelsesmetode
Normal anvendte, da de indtog det norske marked, begrund dit svar.
4. På baggrund af nedenstående artikel samt en grundig informationssøgning bedes du udvælge 5 markedsforhold samt deres tilhørende minimumskriterier, som Normal bør undersøge før de trænger ind på det tyske marked.
5. Undersøg herefter om det tyske marked opfylder minimumskriterierne, samt hvilken betydning dette har for Normals indtrængning på det tyske marked.

Uddrag
Normal anvender to markedsudvælgelsesmetoder. Normal bruger blandt andet nærmarkedsmetoder, fordi Normal har åbnet en del butikker i Norge og i starten af 2018 også i Sverige.

Dette er to markedet hvor miljø afstanden er minimal , og den demografiske forskel ikke er særlig stor. Dette er en god udvælgelsesmetode for Normal, da det er nogle store, og stærke konkurrenter Normal konkurrerer imod, dog på et