Indledning
Nogle fattigbesøg før jul er en reportage skrevet af forfatteren Herman Bang. Artiklen er udgivet i den konservative avis Nationaltidende i 1880.

Herman Bang var en tidens største forfattere, og han var med til at udbrede den naturalistiske skrivestil. Perioden før den litterære periode Det Moderne Gennembrud, var Romanikken, hvor man groft sagt pyntede på virkeligheden.

I Det moderne gennembrud gør tidens største forfattere det klart, at man med den naturalistiske skrivestil vil beskrive menneskets natur med en socialkritisk distance – at studere mennesket og forsøge at forstå et individ i dets sociale rammer.

Uddrag
Køkkenet bliver beskrevet som værende et meget beskidt sted. Men disse forhold var normale at leve under, for de fattigste i samtidens samfund. Sådanne skumle levevilkår var sundhedsskadelige, hvilket medførte sygdomme, som tidligere nævnt. Således bliver stuen beskrevet:

”Stil op fire Vægge, hvis Nøgenhed er kold og skiden, læg i Fantasien et Gulv så snavset som Bordet i det bare Kjøkken. Fyld dette Rum, hvis Loft er revnet, så det regner ned, med ”Fattiglugtens” stinkende Fugtighed.”

Også her beskriver Herman Bang hvad han ser. Både køkken og stue bliver fremstillet som værende efterladt, og dermed forestiller man sig som læser, at der ikke længere bor nogle i huset, især under disse ussle forhold.