Nazisme | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes ”Parlamentarisme”, hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.

Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: ”Umbabumba” eller ”Manden fra gaden: Karl” i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930’erne.

Indledning
Nazismen kom for alvor til magten i Tyskland gennem den tyske nationalsocialistiske bevægelse, der eksisterede fra 1920 frem til 1945. Det var gennem deres gerninger, man kunne se deres tilknytning til nazismen.

Gerningerne var præget af massivt jødehad og racisme, hvilket senere også ville definere nazismen og dermed den nazistiske tyske befolkning.

Dette påvirkede Danmark, da Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti blev stiftet, som var en tro kopi af det tyske nazistparti.

Dog fik det danske nazistparti ikke nær så meget magt, som det tyske. Nazismen havde derfor heller ikke lige så meget indflydelse på Danmark, som på Tyskland.

I denne opgave vil jeg redegøre for de antidemokratiske tanker i mellemkrigstiden, hvor jeg specielt vil lægge vægt og fokus på hvordan nazismen kom til udtryk i Danmark.

Jeg vil inddrage teksten ”Parlamentarismen”, som er skrevet af Cay Lembcke. Her vil jeg redegøre for hans syn på parlamentarisme og nazisme.

Derefter vil jeg analysere og fortolke teksten ”Manden fra gaden: Karl”, som er skrevet af en anonym forfatter. Her vil jeg analysere teksten i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930’erne.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 2
HISTORIE: REDEGØRELSE 2
DANSK: ANALYSE OG FORTOLKNING 5
KONKLUSION 7
LITTERATURLISTE 9

Uddrag
Som eksempel, står der på 2. punkt i det danske partiprogram: ”Vi kræver, at den bolschevistiske Avantgarde paa dansk Grund - Danmarks kommunistiske Parti - straks opløses og Partiets Tilstedeværelse i Landet forbydes ved Lov.”

Dette er rettet efter Danmark, hvilket man kan se, da der i punktet indgår ”Danmarks kommunistiske Parti”. Sammenligner man det med 2. punkt i det tyske, står der:

”Vi kræver det tyske Folks Ligeberettigelse overfor andre Nationer og Ophævelse af Versailles- og St. Germain-Fredstraktaterne.”

Her bliver der nævnt Versailles-Fredstraktaterne, som var mest kendt for at give Tyskland ansvaret for krigsskaderne på sejrsherrerne under 1. verdenskrig.

Hele partiets politik var endvidere ikke selvstændig, da det hele var baseret på det tyske nazistpartis politik.

Det første punkt i det danske partiprogram beskriver, at folket skal have en bestemmelsesret. Dette stemmer overens med det, Cay Lembcke skriver i teksten ”Parlamentarismen”.

Han skrev netop, at Danmark ikke skulle være afhængig af partier. Efter spørgsmålet, om hvorfor parlamentarismen ikke duer, begynder han at argumentere mod parlamentarismen.

Han anmærker ved sit første argument, at parlamentarismen er ansvarsløs, fordi det er parlamentet, som styrer på vegne af folket.

Cay Lembcke mente altså, at parlamentarisme tager alt ansvar væk fra både enkelte borgere, men også partiet.

Ved det næste argument markerer Lembcke sin utilfredshed med et styre bestående af et parlament.

Han mener ikke, at der skal være et parlament, men at der skal være en folkevalgt folkerepræsentant, der skal rette Danmark mod rette vej.

Han bruger metaforen: ”Fordi der kun kan være én mand på broen af et skib – selv et statsskib - og hver eneste mand, der er over dette, er for meget.” til at beskrive hvordan landet også burde styres.

Det er Danmark, der er statsskibet, som burde blive ført af en stærk leder og ikke et parlament. Derefter bliver parlamentarismen kritiseret på dets mangel af fagfolk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu