Nazisme | 2. Verdenskrig

Indledning
Nazistpartiet fik især sin tilslutning fra den trængte middelklasse, herunder landbefolkningen, men også arbejdere stemte på partiet. Socialdemokraterne og kommunisterne var dog, ligesom det katolske Centrumparti, i stand til nogenlunde at holde fast i deres vælgerskarer, men de borgerlige, protestantiske midterpartier blev reelt opslugt af NSDAP.

Indholdsfortegnelse
1. Hvilke forløbere kan man finde for den nazistiske racetænkning? Søg i f.eks. "Engelsk imperialisme".
2. Hvad menes der med, at nazismen var "antimodernistisk"?

Lav en fælles oversigt over hhv. Goldhagen, Herbert og Nolte’s pointer og argumenter jf. lektien (20 min.) Vurder også hvilket taksonomisk niveau ovenstående kildeuddrag måske kunne være særlig relevante
- Goldhagen:
- Herbert:
- Nolte

Uddrag
Den nazistiske ideologi appellerede meget direkte til det småborgerskab, der følte sig trængt af storkapitalen på den ene side og arbejderbevægelsen på den anden.

Nazismen var anti-modernistisk. Samtidig med, at man opbyggede en supermoderne rustningsindustri og byggede motorveje, dyrkede man forestillingen om det oprindelige, ægte liv på gårdene og i håndværksvirksomhederne.

I partiets billedanvendelse var bindingsværkshusene f. eks. et yndet motiv, og det samme var karske, sunde bondemænd og -piger. I forlængelse heraf fremhævede nazismen de traditionelle kønsrolleidealer. Kvinderne skulle være gode, sunde mødre, mændene stærke, handlekraftige og udadrettede.

Intellektuelle mænd – for slet ikke at tale om intellektuelle kvinder – så man på med mistro og ringeagt. En rigtig mand skulle kunne slås og ikke tænke. Det var udtryk for livsduelighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu