1.verdenskrig og krigens følger | Noter i historie | Over 2 sider

Indholdsfortegnelse
Citat 1
A. Hvad menes med ”mobilisere alle samfundenes ressourcer”?
B. Hvad menes med ”vigtige forbrugsvarer blev rationeret”?
C. Forklar citatet med dine egne ord.

Citat 2
A. Hvad handler citatet om?
B. Hvorfor er det vigtigt at vide?

Citat 3
A. Hvad menes med ”Dette billede var det muligt at tegne…” ?
B. Hvad tror du forfatterens pointe er med dette citat?

Citat 4
A. Hvad menes med ”Fredsordningen afspejlede kun i beskeden grad de høje principper.”?
B. Så hvad kan man sige om ”Versaillestraktaten”? Var det en god og retfærdig fredaftale?

Citat 5
A. Hvorfor er monarkierne på vej væk efter første verdenskrig?
B. Hvilke lande er der tale om i afsnittet

Citat 6
A. Hvilken organisation er der tale om?
B. Hvorfor blev det ikke til noget?
C. Google FN (eller UN som det hedder på engelsk). Forklar kort hvornår og hvorfor det blev dannet.

Uddrag
Citat 3
” Tyskland og dets allierede repræsenterede her undertrykkelse, mens USA, Storbritannien og Frankrig stod for frihed og demokrati.

Dette billede var det muligt at tegne, fordi det enevældige russiske zar-dømme var blevet væltet ved en revolution i 1917.”

---

Citat 4
”Fredsordningen afspejlede kun i beskeden grad de høje principper.

Den blev udformet af de sejrende magter uden forhandlinger med de besejrede. Østrig-Ungarn blev opløst. Tyskland blev gjort ansvarlig for krigens udbrud

og bestemmelserne i den såkaldte "Versaillestraktat" skulle en gang for alle gøre en ende på Tysklands militære magt ved at pålægge det en dramatisk nedrustning.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu