Indledning
Alfred Wegner havde en teori et superkontinent kaldet Pangæa. Hvilket vil sige at Sydamerika og Afrika engang har hængt sammen. Wegner fandt ens klippe arter, ved både Sydamerika og Afrikas kystlinje, og som ikke findes andre steder. Han fandt også skurestriber og morænelandskab, som tegn på istid.

Ved Sydamerika fandt Wegner fossiler af planter eller dyrearter, hvilket han også fandt levende i Afrika.

Indholdsfortegnelse
Konstruktiv pladerand:
Destruktiv pladerand:
Bevarende pladerand:
Skjoldvulkan:
Keglevulkan:
Eksplosionsvulkan:

Uddrag
Wegner kunne ikke forklare eller bevise kontinentaldriften. Men han mente at det skyldtes tidevandet, men dette var dog ikke begrundelse nok for det. Det var først da man havde teorien om pladetektonik at Wegners iagttagelser kunne underbygges.

Man havde en forestilling om at oceanbunden var en stor slette dækket at sedimenter. Dvs. aflejringer der i tidens løb har transporteret sig ud fra kontinenterne.

Denne forestilling ændrede sig dog da man opfandt ekkolodsteknologien og positionsbestemmelse.

Med disse nye teknologier fandt man ud af at oceanbunden er varieret ligesom på landjorden. Man opdagede bjerge, bjergrygge, undersøiske vulkaner, dybdegrave som er dybere end det højeste bjerg på landjorden.

I dag har man satellitter og avancerede elektroniske målemetoder som fx GPS, som man kan bruge til at måle sig frem til pladernes bevægelse. Ekkolod er et lydsignal man sender mod havbunden og så kommer det tilbage igen, på den måde kan man måle havbundens dybde.

I form af den nye teknologi kan man også danne sig et overblik over hvordan jorden er opbygget. Yderst har jorden en tynd, hård skal, kaldet skorpen eller litosfæren, derefter kommer kappen også kaldet astenosfæren, som er den bøde sfære, eftersom jorden er delvist smeltet.

Så kommer mesosfæren, som strækker sig ind til kernen og udgør noget af kappen. Til sidst finder man kernen. Jordens litosfæren, som er hård, er delt op i nogle plader, som bevæger sig i forhold til jordens centrum og i forhold til hinanden. Pladerne bliver afgrænset af oceanbundens oceanrygge og dybdegrave. Det er i form af at pladetektonik, at der opstår jordskælv og vulkaner.

Der findes 3 forskellige slags plade rande konstruktiv-, destruktiv- og bevarende pladerand.