Mor bliver bidt af en hund i armen | Opgave | 10 i karakter

Uddrag
Skadelidte: Moren
Skadevolder: Hundeejeren
Ansvarsgrundlag: Hundeansvar

I denne situation er det hundeejeren der er helt forkert på den fordi det er hans ansvar at have styr på hunden. I hundeloven paragraf §6 står der ” Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger

der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade.” så altså at man skal have styre på sin hund sådan den ikke skader nogle andre.

Derfor vil jeg mene at denne situation er grov uagtsomhed for hundeejeren fordi han hverken har hundekurv eller hund i snor. Så derfor er hundeejeren fuldt erstatningspligtig overfor de skader hun har forvoldt moren.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu