Miljøpolitik | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
- Administrative indgreb
- Økonomiske instrumenter
- Konsekvenser

15.3 Klimapolitik
- Klimapolitiske indgreb
- Danmarks klimapolitik

15.4 EU's klimapolitik
- Kyoto aftalen
- Paris aftalen

Uddrag
• Det administrative indgreb tager udgangspunkt i at gå direkte ind og regulere forhold for virksomheder samt husholdninger ved at tage nytte af fastsættelsen af regler, standarder, forbud og udledningskvoter.

• Direkte regulering vil typisk være fastsættelse af en maksimalt tilladt mængde (kvote) forurenende stof, som en virksomhed må udlede. Der kan også være tale om et direkte forbud.

• Administrative indgreb kan anvendes til såvel forureningsbekæmpelse (asbestforbud, udledningskvote), som til at begrænse brugen af vigtige ressourcer (forbud mod at anvende elfenben til klavertangenter og smykker).

• Reguleringen kan også bestå i krav til virksomhederne om at anvende bestemte miljøvenlige teknologier (røgrensningsanlæg på kraftværkerne, katalysator på biler).

• Et problem ved de administrative ordninger er, at de ikke tager hensyn til, at virksomhedernes omkostninger til rensning kan være meget forskellige.

Desuden er der ved eksempelvis udledningskvoter ingen tilskyndelse til at opfinde nye rensningsmetoder.

Virksomheden fristes til at forurene op til den tilladte maksimumsgrænse. Disse problemer kan løses ved at anvende økonomiske styringsinstrumenter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu