Mikrobiologisk vækst | Biologi

Indledning
Mikroorganismer findes generelt over alt her i jorden. Mikroorganismer er blandt andet bakterier, virus, svamp og gær. Mange af de forskellige mikroorganismer kan formere sig.

For bakterier kan de dele sig til to genetisk identiske bakterier, og derfra igen dele sig. Denne vækst er tilstrækkelig under visse faktorer såsom temperatur, pH-værdi og næringsstoffer.

Generelt er bakterier ofte encellet mikroorganismer uden en cellekerne. Nogle af disse bakterier er gode mens andre er dårlige. De dårlige bakterier kan være fx være sygdomsfremkaldende.

Dog har nogle bakterier mange gode funktioner. Eksempelvis haves mælkesyrebakterier der kan tilsættes i fødevarer og dermed sørge for at holdbarheden kan holde sig i længere tid.

Dette skyldes at mælkesyrebakterier kan danne mælkesyre hvorved fødevaren bliver sur, som gør det kompliceret for bakterierne at overleve.

En anden god funktion mælkesyrebakterier besidder er, at de kan skabe ro og balance i mave-tarm systemet, og dermed bidrage til en god fordøjelse og beskytte mod sygdomme.

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering: Er mælkesyrebakterier gavnlige for vores tarme

Indledning

Redegørelse
- Mikrobiologisk vækst
- Sammenhæng mellem dannelsen af laktose til laktat og pH målingerne'

Analysen
- Bearbejdning og analyse af resultaterne fra forsøget ’’Fremstilling af tykmælk’’

Faktorer der er afgørende for væksten af mælkesyrebakterier

Vurdering af mælkesyrebakteriers gavnlighed for tarmen

Uddrag
Første fase kaldes lagfasen. Mikroorganismerne placeres i næringsrigt medium og introduceres til det nye miljø.

Mikroorganismer vækster ikke i denne fase, dog dannes en passende mængde enzymer der aktiveres i det givende miljø, hvilket er nødvendig som celledeling. I denne fase er antallet af mikroorganismer konstant.

Efter at mikroorganismerne har etableret et miljø, begynder bakterierne at formere sig. Denne vækstfase kaldes for den eksponentielle fase, da det er en udvikling hvor antallet af mikroorganismer ændres med en fast faktor i en given tidsperiode.

Dette skyldes celledelingen ved mitose, hvor fx en bakterie deler sig til to celler, og derefter til fire celler, derefter otte osv.

Mellem hver celledeling haves tiden der kaldes for generationstiden, hvilket varierer, alt efter hvilken mikroorganisme man har med at gøre.

Da cellernes vækst er en eksponentielvækst, bliver cellernes fordoblet på generationstiden, hvilket også er grunden til at generationstiden kaldes for fordoblingstiden. Mikroorganismerne har en nogenlunde konstant vækstrate i denne fase.

---

Mælkesyrebakterier omdanner mælkesukker, altså laktose, til mælkesyre. Mælkesyre kaldes også for laktat, da det er basen hørende til mælkesyren.

Processen hvorved mælkesyrebakterierne omdanner laktose til mælkesyre er ved en mælkesyregæring også kadet fermentering. Dette skyldes at omdannelsen sker uden ilt, altså anaerobt, for at skaffe ATP.

Når laktose omdannes til laktase frigøres energi. Denne energi er vigtig for at bakterien kan udvikle sig. Laktose spaltes til et monosakkarid før bakterierne optager det.

Derefter kan mælkesyrebakterierne omdanne laktosen til laktat, hvor formålet er at give overskud af energi, således at bakterierne kan overleve, hvilket også ses i nedestående reaktion:

Generelt er syrligheden der er bestemt via pH en af de mest kritiske parametre når der er tale om fødevaresikkerheden samt kvaliteten af de gærede fødevarer såsom ost.

De fleste organismer vil have en god vækst ved pH nær den fysiologiske pH på omkring 7.

Ved almindelige forhold hvor pH værdien er ca. 7 som eksempelvis i frisk mælk, vil mælkesyremolekylerne, der er produceret af mælkesyrebakterier være splittet op i laktat og syre.

Dog vil koncentrationen af syre, altså antallet af H-atomer stige og dermed pH-værdien falde, hvis der produceres en del mælkesyre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu