Mikrobiel vækst | Noter Biologi

Indledning
Når bakterier under de rette omstændigheder deler sig ukønnet, bliver de til to genetisk identiske bakterier der så hver især igen kan dele sig. Bakterier har kun ét kromosom.

Inden bakterien deler sig, laves der en kopi af kromosomet hvorefter de to identiske kromosomer bevæger sig til hver sin ende af cellen. Celledelingen afsluttes ved at cellen deles på midten så der derved dannes to nye bakterier, se figur 46.

Indholdsfortegnelse
Vækstfaktorer

Temperaturen påvirker væksthastigheden DEL

Gærceller foretrækker et surere miljø end bakterier DEL

Uddrag
Optagelseshastigheden af næringsstoffer og hastigheden af cellens biokemiske reaktioner afhænger direkte af temperaturen. Ved højere temperaturer bevæger molekyler sig hurtigere og derfor sker diffusionen også hurtigere.

Hastigheden på enzymatiske reaktioner afhænger bl.a. af hvor hurtigt substrat og enzym mødes og binder til hinanden, og denne hastighed afhænger bl.a. af molekylernes bevægelseshastighed.

Det betyder at mikroorganismernes væksthastighed øges med stigende temperatur, dog kun til et vist punkt. Alle mikroorganismer har et temperaturoptimum hvor deres væksthastighed er højest.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu