Medierne perioden | Opgave | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Medierne
1. Diskuter kort i gruppen – hvordan ser jeres medieforbrug ud – fra morgen til aften. Lav en oversigt – er de ens for alle i gruppen?

2. Har jeres valg af medier/kilder ændret sig under Coronakrisen? Hvorfor? noterform

3. Vil fremtidens mediebillede være anderledes som følge af Coronakrisen? Hvorfor/Hvorfor ikke?

4. Hvilken rolle spiller medierne under en alvorlig krise? Og hvordan kan medierne afhjælpe/forværre en krise?

5. Find eksempler på kommunikation omkring Coronakrisen i aviser, på facebook, Instagram, der har forskellige målgrupper – men hvor budskabet er det samme. Er der forskel på hvordan de forskellige medier omtaler krisen? noter

6. Hvilket ansvar har medierne i krisetider? Påtager medierne sig det ansvar her i Danmark – giv konkrete eksempler?

7. Hvilket ansvar har de sociale medier i krisetiden? Påtager de sig det ansvar- giv eksempler?

8. Se det seneste Pressemøde med Statsministeren (hun er da for sej!!!) Hvordan kommunikeres budskabet ud så alle kan forstå budskabet- giv konkrete eksempler
- I skal se følgende link
- Lav en PowerPoint-præsentation, hvor I præsenterer de 3 faser i mediernes historie.
- Jeres PowerPoint fremlægges for mig
- Perioden
- Tendenser i den nyeste litteratur
- Autofiktion
- Et råt og direkte sprog/dirty realisme
- Parforholdet
- Identitet, køn og kulturmøder se følgende om identitet – hvad viser disse om identitet i nyeste tid?
- Klimakrise og det globale blik
- Perioden
- Tendenser i den nyeste litteratur
- Autofiktion

Du skal arbejde med argumentation, retorik og sprog i følgende opgave – en historisk tale
1. udfyld skemaet og få styr på begreberne
- Skema over begreber og definitioner
2. Læs pressetalen fra statsministeren og sæt talens omstændigheder ind i Cieros Pentagram
- Taler: Statsministeren Mette Frederiksen.
3. find fem argumenter i talen – understreges med grønt – I skal stille op i skema
4. find fem eksempler på appelformer i talen – understreg med blåt – hvilken appelform er mest anvendt – hvorfor?
5. Foretag en samlet vurdering af talen – er det god argumentation – hvorfor?
6. Læs først følgende link og gå bagefter i gang med den sproglige analyse
7. I skal finde eksempler på sproglige billeder – ud fra de to links - understeg de sproglige billeder med orange – stil op i skema og – forklar hvilke sproglige billeder der er tale om.

Uddrag
Vi vil bruge medierne mere til information, eftersom det er nemt at tilgå. Dog kan vi også få et billede af at sociale medier er blevet brugt som en klage platform for danskernes opførsel under krisen

---

Mange mennesker lever i slutningen af 1800-tallet under fattige forhold. På landet er der mange fattige husmænd og landarbejdere.

I byen opstår en ny fattig socialklasse: I kølvandet på industrialiseringen, der for alvor slår igennem i Danmark i slutningen af 1800-
tallet, flytter mange mennesker fra landet ind til byen for at arbejde på fabrik.

I byen lever arbejdere ofte en kummerlig tilværelse i små lejligheder og har dårlige arbejdsvilkår. Arbejderne begynder at organisere sig politisk efter inspiration fra den socialistiske bevægelse, der præger flere europæiske lande

og Socialdemokratiet bliver stiftet i 1871. Arbejderne organiserer sig i fagforeninger og begynder at strejke for at forbedre deres arbejdsvilkår.

Kvinderne begynder så småt at uddanne sig og stiller krav om ligestilling mellem kønnene. Det er dog først langt senere – i 1915 – at kvinderne får stemmeret ved folketingsvalg

På hvilken måde er litteraturen i nyeste tid en 'eksperimenterende realisme'?
• I slutningen af 1990'erne dukker en ny realistisk tendens op i dansk litteratur.

Hverdagens og virkelighedens problemer bliver igen taget op i litteraturen – her ses igen en rød tråd tilbage til realismen i det moderne gennembrud.

Der bliver skrevet noveller og romaner om parforhold, om familier eller om arbejdsløshed og social ulighed.

Men der er tale om en 'eksperimenterende realisme', der også har modernistiske træk, fordi mange af teksterne åbner for symbolske læsninger og klart gør opmærksom på, at de er konstruerede tekster

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu