Median, Limfjordstunnellen, dækningsbidrag og ligevægtsmængden

Opgavebeskrivelse
A) Bestem middeltal, median og typetal for stikprøven.

Opgave 2
A) Bestem en forskrift for en funktion, der angiver det daglige antal køretøjer gennem Limfjordstunnellen x år efter 2013.

Opgave 4
A) Gør rede for, at x=2 er en løsning til ligningen -x^2+3x-2=0.

Opgave 5
A) Bestem ligevægtsmængden for vare A.

Opgave 6
A) Isoler n i udtrykket L=2•z•σ/√n

Opgave 8
A) Bestem dækningsbidraget ved en afsætning på 2800 stk.
B) Bestem det størst mulige dækningsbidrag og bestem den pris, der giver det størst mulige dækningsbidrag.

Opgave 9
A) Tegn polygonområdet samt niveaulinjerne N(20) og N(36) i samme koordinatsystem.
B) Bestem størsteværdien for f indenfor polygonområdet.

Opgave 10
A) Lav et xy-plot af sammenhængen mellem salgspris x og ekstraudstyr y, og opstil en lineær regressionsmodel y=a⋅x+b, der beskriver denne sammenhæng.
B) Hvor stort et beløb forventes kunden at bruge på ekstraudstyr ifølge regressionsmodellen?

Opgave 11B
A) Bestem den månedlige ydelse på lånet.

Uddrag
Middeltallet: Jeg har lagt alle observationerne sammen og divideret med antallet af observationer.

0+0+1+1+1+1+1+2+2+3=12
12/10=1,2

Middeltallet er hermed 1,2

Medianen:

0,0,1,1,1,1,1,2,2,3

Så finder jeg talresten midterste tal. Nu hvor der er 10 tal er det de 2 midterste og her er begge tal 1.

Dermed er medianen 1

Typetallet:

Typetallet er den observationer det hyppigst forekommer. I talrækken kommer observationen 1 hele 5 gange.

Så vores typetal er altså hermed 1

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu