Matematik Projektoplæg Øresundsregionen | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Øresundsregionen
Opgave 1
a) Lav en analyse af data. Analysen kan f.eks. indeholde:
- Grafiske præsentationer
- Deskriptiv statistik
- Regressionsanalyse
- Pivottabel
- Test
- Konfidensintervaller
- Beregning af sandsynligheder ved brug af binomialfordelingen
Boksplot for København:
Boksplot for Malmø:
Datasæt for København og Malmø:
- København datasæt:
- Datasæt for Malmø:
b) Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål a).

Opgave 2
Idas egenbetaling er 149.750 kr
- Banklånet:
Månedlige effektive rente er 0,41%
- Realkreditlånet:
Månedlige effektive rente er 0,083%
- Den månedlige ydelse og de samlede renteomkostninger på banklånet og realkreditlånet:
- Banklånet:
Månedlige ydelse er 4.747,45kr
Samlede renteomkostninger er: 2335,80•10=23.358 kr
- Realkreditlånet:
Månedlige ydelse er 7.702,08kr
Samlede renteomkostninger er 7671,24•30≈230.137,20 kr
- De samlede omkostninger på lånet:
Samlede omkostninger på begge lån er 253.495,20 kr. i alt
- Prioritetslånet:
- Boliglånet:
- Prioritetslånet:
- Boliglånet:
- Prioritetslån:
Månedlige ydelse er 8.541,57 SEK som svarer til 5.808,27 danske kroner
- Boliglån:
Den månedlige ydelse er 1.942,52 SEK som svarer til 1.320,91 danske kroner
- Lejligheden i København:
- Lejligheden i Malmø:
Vi kan se ud fra de to tabeller, at begge finansiering af lejlighederne opfylder Idas krav. Men den billigste lejlighed er i Malmø, fordi den koster ca. 2.5 mio. kr., hvor lejligheden i København koster ca. 3 mio. kr.

Opgave 3
a) Bestem, hvor mange danske kroner den svenske årsløn svarer til.
b) Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion
c) Tegn grafen for i et koordinatsystem.
d) Bestem årsindkomsten efter skat omregnet til DKK ved en månedsløn på 60000 SEK.
e) Vurdér med relevante beregninger og svaret fra d), om det er en god idé med det svenske job.
f) Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat.

Uddrag
Øresundsregionen omfatter Skåne, Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. I dette projekt vil fokus være på Skåne og Hovedstadsregionen.

Der er en del danskere der vælger at bosætte sig i Malmø. Nogle arbejder i Hovedstadsregionen og andre i Sverige. Der er forskellige årsager til at bosætte sig i Sverige.

Der er ligeledes en del svenskere og danskere der dagligt pendler på tværs af Øresund for at arbejde. Dette har betydning for den samlede økonomiske udvikling i regionen.

---

25% af alle lejligheder i København koster 2.385.000kr eller mindre, hvor i Malmø koster lejligheder 1.607.500kr eller mindre. 50%(median) af lejligheder i København koster 3.495.000kr eller mindre, hvor i Malmø koster de 2.045.000kr eller mindre.

75% af lejligheder i København koster 4.597.500kr eller mindre, hvor i Malmø koster de 3.420.000kr eller mindre. Vi kan nu konkludere ud fra de datasæt, at det er dyrere at bo i København end at bo i Malmø.

Ud fra pivottabellen kan man se, at hele 158 personer har valgt at bosætte sig i Malmø på grund af økonomiske årsager.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu