Matematik Eksamensprojekt | Opgave 1-4

Indholdsfortegnelse
a) Lav en analyse af data. Analysen kan f.eks. indeholde:
b) Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål a)

a) Bestem følgende:
- egenbetalingen
- den månedlige effektive rente
- den månedlige ydelse på realkreditlånet og de samlede renteomkostninger på realkreditlånet
- den månedlige ydelse på banklånet og de samlede renteomkostninger på banklånet
- de samlede omkostninger på lånet

b) Bestem de månedlige ydelser på de to lån.
c) Undersøg, om finansieringen af de to lejligheder opfylder dette ønske.
- Konklusion:

a) Bestem, hvor mange danske kroner den svenske årsløn svarer til.
b) Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion
c) Tegn grafen for s (x) i et koordinatsystem.
d) Bestem årsindkomsten efter skat omregnet til DKK ved en månedsløn på 60000 SEK
e) Vurdér med relevante beregninger og svaret fra d), om det er en god idé med det svenske job.
- Konklusion:
f) Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat.
- Konklusion:

b) Bestem ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen ved en pendling på 15000 personer.

c) Bestem det antal pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen

d) Gør rede for, at funktionen B har en vendetangent i punktet . Benyt evt. faktaboksen

e) Bestem ligningen for t og bestem den største vækstændring i bruttotilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

f) Vurdér med relevante udregninger effekten af dette på den samlede bruttoværditilvækst i hovedstadsregionen i 2020.

Sammenfatning af projektbesvarelsen

Uddrag
a) Lav en analyse af data. Analysen kan f.eks. indeholde:
- Grafiske præsentationer
- Deskriptiv statistik
- Regressionsanalyse
- Pivottabel
- Test
- Konfidensintervaller
- Beregning af sandsynligheder ved brug af binomialfordelingen

---

b) Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål a)
Det ses i det første histogram, at størstedelen af lejlighederne i KBH’s størrelse i kvm ligger mellem 36 til 70 kvm mens mindstedelen ligger mellem 206 til 240 kvm.

Det fremgår af det andet histogram, at størstedelen af lejlighederne i KBH ligger i prislejet mellem 1.495.000 DKK til 3.495.000 DKK, mens mindstedelen ligger mellem 9.495.000 DKK til 11.495.000 DKK.

Det ses i det tredje histogram, at størstedelen af lejlighederne i Malmö’s størrelse i kvm ligger mellem 46 til 73 kvm mens mindstedelen ligger mellem 127 til 154 kvm og 181 til 208 kvm.

Det fremgår af det fjerde histogram, at størstedelen af lejlighederne i Malmö ligger i prislejet mellem 595.000 DKK til 1.895.000 SEK, mens mindstedelen ligger mellem 5.795.000 SEK til 7.095.000 SEK.

Det fremgår af den første statistiske TI-Nspire analyse, at den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse i KBH er ca. 82 kvm, at den mindste lejlighed er 36 kvm og, at den største er lejlighed er 212 kvm.

Det fremgår også, at den gennemsnitlige lejlighedspris er ca. 4.038.000 DKK, at den billigste lejlighed koster 1.495.000 DKK og, at den dyreste lejlighed koster 13.000.000 DKK.

Det fremgår af den anden statistiske TI-Nspire analyse, at den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse i Malmö er ca. 66 kvm, at den mindste lejlighed er 19 kvm og, at den største er lejlighed er 182 kvm.

Det fremgår også, at den gennemsnitlige lejlighedspris er ca. 2.564.000 SEK, at den billigste lejlighed koster 595.000 SEK og, at den dyreste lejlighed koster 6.995.000 SEK.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu