Manhattan-projektet og Atombomben | SOP | 10 i karakter

Indledning
Det er i dag over 75 år siden der blev kastet to atombomber over Hiroshima og Nagasaki af USA under 2. verdenskrig.

Disse atombomber vækkede for mange den realitet at verdenen kan gå under på et splitsekund. De blev opfundet af en afdeling under USA’s militær kaldet Manhattan-projektet, men hvorfor var atombomben nødvendig?

Og var der modstand da atombomben blev opfundet af det såkaldte Manhattan-projekt? 2 år efter bomberne blev der lavet et såkaldt ”dommedags ur” af en gruppe forskere, inklusiv en del af dem der var med til at lave atombomberne.

Ud fra en større gruppe forskeres vurdering, indstilles uret med nogle års mellemrum enten tættere på midnat eller længere fra, afhængigt af hvor tæt det menes civilisationen er på at nå sin ende.

I 1947 blev uret sat til 7 minutter i midnat. Man skulle tro at vi i dag er længere fra dommedag end i 1947, da den kolde krig for længst er ovre og samarbejdet USA og Rusland om at skære ned på mængden af atombomber blev sat i værk

men i 2020 blev dommedagsuret stillet til 100 sekunder i midnat. Udover en krise som global opvarmning, er samarbejdet mellem USA og Rusland næsten ikke eksisterende mere

og lande som Irak og Nord Korea bliver ved med at videreudvikle deres atomvåben, uden større modstand fra andre lande.

Vi er altså måske tættere på en atomkrig i dag end i mange årtier, men har atombomben kun været en dårlig ting for verden? Har videnskaben bag den bidraget med andet?

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Metodisk Afsnit 4
Oprettelsen af Manhattan-projektet 4
- Op til oprettelsen 4
- Den egentlige oprettelse 6
Videnskaben bag atombomben 7
- Fission 7
- Kædereaktioner 9
- Atombomben 10
Forsøg: Beskyttelse mod stråling & Halveringstid 11
Aktørmodel-analyse af Atombomben 21
- Teknologiinterne forudsætninger 21
- Politik 21
- Kultur 22
- Økonomi 22
- Aktøren 23
- Teknologivalg 24
Atombombens dilemma 25
Atombombens indflydelse på verden 27
Konklusion 28
Refleksionsnotat 29
Litteraturliste 31
Bilag 34

Uddrag
Manhattan-projektet var kodenavnet for USA’s atombombeproduktion som startede under 2. verdenskrig.

Oprettelsen startede med et brev underskrevet af Albert Einstein, der blev sendt til den amerikanske præsident i 1939

som var præsident Roosevelt, men det ville først være 2 år senere den egentlige oprettelse af projektet ville blive sat i gang.

Det var ikke Einsteins idé at sende brevet, han blev opsøgt af to ungarske fysikere ved navn Leo Szilard og Eugene Wigner som, for at være sikker på at få USA’s opmærksomhed

havde brug for en berømt fysiker som Einstein til at være brevets forfatter. Det var Szilard og Wigner der havde besluttet at det var nødvendigt at få USA til at komme foran i atombombe-produktionen, hvis disse bomber overhovedet var mulige.

Det var den meget nye opdagelse om at atom-kædereaktioner med uran var mulige, der havde givet fødsel til idéen om atombomber.

Først havde man kun set muligheden for de store mængder energi kædereaktionen danner effektivt, og hvordan det kunne bruges til at forsyne samfundet

men det blev hurtigt regnet ud at der var stor sandsynlighed for at den store energidannelse kunne bygges til en bombe.

Derfor tog Szilard allerede i 1933 patent på kædereaktionen, så den derfor ikke kunne misbruges. Men i 1939, som var samme år 2. verdenskrig startede mod Tyskland

kunne der ikke regnes med at dette patent var nok. Frygten som Szilard og Wigner havde for at tyskerne ville misbruge atombomben

hvis den var mulig at lave, var især forståelig da de begge var af jødisk afstamning, hvilket Einstein også var, og tyskernes behandling af jøder var der allerede megen kendskab til.

I brevet skriver Einstein om sin egen pligt til at oplyse dem om de seneste fremskridt i atomfysikkens verden og de potentielle konsekvenser de fremskridt kan have.

De potentielle konsekvenser værende hovedsageligt muligheden for at konstruere kraftige bomber. Derfor foreslår Einstein også i brevet at USA skal uofficielt ansætte en troværdig person

hvis opgave skulle være at holde regeringskontorer informeret om udviklingen af videnskaben, og stille midler til rådighed til yderligere eksperimentelt arbejde inden for atomkædereaktioner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu