Madsens Madhus | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Analyser Madsens Madhus’ informationsindsamling, inddrag vedlagte spørgeskema.
- Fase 1:
- Fase 2:
- Fase 3:

2. Fremsæt forslag til, hvordan informationsindsamlingen kan udbygges.

Uddrag
1. Analyser Madsens Madhus’ informationsindsamling, inddrag vedlagte spørgeskema.
I forbindelse med vores analyse af Madsens Madhus’ informationsindsamling vil vi bruge markedsanalyseprocessen.

Markedsanalyseprocessen er inddelt i fire faser, hvor fase 1 er formålet med analysen, fase 2 er undersøgelsesdesign, fase 3 er dataindsamling og fase 4 er præsentation.

Her vil vi kun fokusere på de tre første faser, hertil vil vi kommentere på fejlkilder, samt repræsentativitet.

Fase 1: Formål med analysen
Madsens Madshus er en restaurant som specialiserer sig inde for at sælge kvalitets bøffer som alle har råd til.

I deres informationssamling har de haft fokus på hvor høj gæstetilfredsheden er, dette vil de bruge til at give gæsterne den bedst mulige oplevelse i deres restaurant

En problemformulering Madsens Madshus kunne med, kunne være: “Hvordan giver vi gæsterne den bedst mulige oplevelse”. Hvor en hypotese kunne være, at: “Gæsterne får den bedst mulige oplevelse ved høj service, og et godt måltid”.

Ved at analysere kundernes oplevelse i restauranten, vil Madsens Madhus have mulighed for at øge gæstetilfredsheden, og dermed få flere restauranter ud på marked, som de oplyser, er et ønske i bilaget.

Da marked er ved at være mættet, er det derfor vigtigt at Madsens Madhus lærer at kende sine kunders præferencer for, at dette skal kunne lade sig gøre.

Fase 2: Undersøgelsesdesign
Når virksomheden skal indsamle informationer, er der en lang række forskellige datakilder, som kan benyttes. Overordnet findes der to, som er de primære- og sekundære datakilder.

Madsens Madhus gør brug af primære datakilder, da primære datakilder er fremskaffet til en speciel opgave. I dette er det brugt til at finde ud af gæsternes oplevelse af besøget i deres restaurant.

Fordelene ved denne form er at de er meget præcise, da de er indsamlet til et konkret formål. Ulemperne er at de kræver mange ressourcer, de kan være dyre, og kræver ofte professionelle interviewer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu