Lejligheder | Noter Virksomhedøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en grafisk præsentation som viser fordelingen af priserne. Husk at valutaen skal være den samme for at man bedre kan sammenligne priserne.

b) Bestem følgende statistiske deskriptioner for prisen: Mindste værdi, største værdi, gennemsnit, standardafvigelse og kvartilsæt

c) Tegn et xy-plot af sammenhængen mellem størrelse og pris.
- Xt-plottet for københavn
- Xy-plottet for malmø

d) Opstil en lineær regressionsmodel p(x)=ax+b, der beskriver sammenhængen mellem størrelse i kvm, x, og prisen i kr., p(x).
København

e) Undersøg hvad en lejlighed på 80 m^2 ville koste ud fra modellen.

f) Skriv et kort resume, hvori du præsenterer og fortolker ovenstående resultater af data, ved at lave en sammenligning mellem lejligheder i København og Malmø.

Opgave 2
a) Omregn lejlighedens pris til DKK og bestem hovedstolen for begge lån.

b) Beregn den månedlige rente på de to lån.

c) Beregn den årlige effektive rente for begge lån.

d) Bestem de månedlige ydelser på de to lån.

e) Bestem de samlede renteomkostninger for begge lån.

f) Undersøg, om finansieringen af lejligheden opfylder dette ønske.

g) Beregn den årlige rente, hvis lejligheden skal finansieres ved denne mulighed.

Opgave 3
a) Udregn den svenske årsindkomst før skat.

b) Bestem a_1,a_2,a_3 og a_4 i forskriften for f(x).

c) Bestem b_1,b_2,b_3 og b_4 i forskriften for f(x).

d) Tegn grafen for f(x) i et koordinatsystem.

e) Bestem årsindkomsten efter skat ved en månedsløn på 60000 SEK før skat og omregn dette til DKK.

f) Vurdér med relevante beregninger og svaret fra e), om det er en god idé med det svenske job.

Uddrag
Opgave 1
Data for udbudspriser og størrelse på lejligheder i København by og Malmø by er fundet på hjemmesiderne boligsiden.dk og hemnet.se.

Nedenstående tabel er et udsnit af data, som findes i filen Årsprøven_2021

Opgaverne a)
beregnes for både København og Malmø

a) Lav en grafisk præsentation som viser fordelingen af priserne. Husk at valutaen skal være den samme for at man bedre kan sammenligne priserne.

- For at jeg laver en grafisk præsentation sætter jeg alle tallene ind i inspire, hvor jeg efterfølgende trykker indsætter diagrammere og statistik.

Hvor jeg så går ned i bunden af grafen hvor jeg trykker på klik for at tilføje variable, hvor jeg så tager Malmø

og så efterfølgende højere klikker og vælger København. Så får jeg begge graferne frem og så højere klikker jeg og vælger histogram.

- For at skulle beregne de SEK om til DKK, der skal man så dividere de forskellige beløb med 100, derefter skal man gange med kurven som i dette tilfælde er 73,04 kr.

- I dette tilfælde kan man også bruge formlen F(x) x/100*73,04

b) Bestem følgende statistiske deskriptioner for prisen:
Mindste værdi, største værdi, gennemsnit, standardafvigelse og kvartilsæt

---

Opgave 2
Ida bor pt. i København, men arbejder i Malmø. Hun overvejer derfor at købe en lejlighed i Malmø.

Hun har kigget på én der koster 2495000 SEK. Lejligheden kan finansieres på følgende måde:

- 85% med et såkaldt prioritetslån med månedlige ydelser til en årlig rente på 1,2%.
- 15% med et boliglån med månedlige ydelser til en årlig rente på 3,6%.

Begge lån har en løbetid på 25 år med månedlige rentetilskrivninger.

a) Omregn lejlighedens pris til DKK og bestem hovedstolen for begge lån.
- 2495000 SEK - 85% = 2120750 SEK
- 2495000 SEK - 15% = 374250 SEK

b) Beregn den månedlige rente på de to lån.
- Den første rente på 1,2% dividere man med 12 også får man den månedlige rente på 0,1% = 1,2%/12=0,1%

- Hvor den anden rente på 3,6% dividerer man med 12 også får man den månedlige rente på 0,3% = 3,6%/12=0,3%

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu