LEGO AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
A. Eksterne- og interne forholds betydning for LEGO A/S økonomiske situation i 2019
B. De givne oplysninger for koncernen i år 2017, 2018 og 2019
C. Nøgletal for de seneste regnskabsår
D. Analyse af de beregnede nøgletal
E. Indekstal for indtjeningsevne
F. Analyse af indtjeningsevnen for LEGO og forhold, der har påvirket indekstallene
G. Soliditetsgraden
H. Likviditetsgraden
I. Lav en ny regnskabsanalyse, der er opdateret med tallene for første halvår 2020:
J. Beskriv Legos CSR-aktiviteter ud fra Ashridges model.
K. Hvilke fordele har LEGO ved at være en ansvarlig virksomhed?

Uddrag
I ledelsesberetning får vi at vide, at 2019 har været et godt år for LEGO-koncernen. LEGO sluttede 2019 af med 8,306 millioner danske kroner på bundlinjen, hvilket er 2,85% højere end forrige regnskabsår.

LEGO’s interne og eksterne forhold i 2019 har blandt andet været påvirket af den stigende efterspørgsel for digitalisering og virtuelle spil.

LEGO udgav et computerspil i 2019 og er derefter begyndt at videreudvikle på computerspil. Virksomheden holder fast i, at legoklodserne altid vil være deres kerneprodukt, men digitaliseringen fylder mere og mere verden over.

De mener, at de fysiske legoklodser udvikler og inspirerer børn gennem leg, men digitaliseret leg udvikler også børn på en anden måde og skaber en masse muligheder for dem.

---

LEGO’s omsætning er steget med 10% i perioden 2017 til 2019. Det fremgår i deres ledelsesberetning, at væksten skyldes, at LEGO har satset på computer- og virtuelle spil, hvilket har været et godt valg, da efterspørgslen for digitalisering er stigende.

Virksomhedens produktionsomkostninger er i perioden steget med 5 procent. Denne udvikling har påvirket overskudsgraden positivt, idet omsætningen er steget med 10 %. Produktionsomkostningerne består både af variable- og kapacitetsomkostninger.

De variable produktionsomkostninger vil oftest stige, når omsætningen også stiger, hvilket højst sandsynligt er tilfældet her. Der er en positiv udvikling i forholdet mellem omsætningen og produktionsomkostningerne.

Det kan forventes, at produktionsomkostningerne vil stige yderligere de kommende år, da LEGO er i gang med at udvikle deres produktion, så den bliver mere bæredygtig.

Salgs- og distributionsomkostningerne er steget med hele 17 pct. fra år 2017 til 2019. En del af disse omkostninger er variable og er steget i forbindelse med den stigende omsætning.

LEGO har blandt andet også investeret i at styrke deres brand og brugt mange penge på e-handlen og deres hjemmeside.

Da LEGO’s distributionsomkostninger er steget med 17 % i perioden, og omsætningen samtidig er steget med 10 %, har udviklingen påvirket overskudsgraden negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu