Lego | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Virksomhedsanalyse 60 %
- Artikler (vedhæftet sidst i opgaveteksten)
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Lego.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2011 til 2013. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2011 til 2013.

1.4 (5 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 2011 til 2013 er en fordel for Lego’s ejere.

1.5 (10 %)
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. - Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder hvor i værdikæden Lego Koncernen skaber mest værdi for deres kunder.

1.7 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i materialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.5 og forklar Lego’s konkurrencestrategi i relation til analysen.

1.8 (5 %)
Vurder Lego Koncernens fremtidige vækststrategier på baggrund af SWOT-analysen og konkurrencestrategien.

Opgave 2 Indtjening og likviditet 20 %

2.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger og omkostninger samt indtægter og indbetalinger for hver af månederne maj, juni og juli i forbindelse med køb og salg af ”Silke”. - I bilag 3 findes en skabelon, som eventuelt kan benyttes.

2.2 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af "Silke" har påvirket Hellas A/S’ indtjening og likviditet i maj måned.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af ”Silke” udgør ved udgangen af juli måned i stk. og kroner.

Opgave 3 Virksomhedens rapportering 20 %

3.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for første halvår 2014. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 54. - I bilag 5 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Opstil en balance pr. 30.06.14. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 4. - I bilag 6 er der en skabelon til balancen

3.3 (5 %)
Forklar hvad der vil ske med virksomhedens afskrivninger, hvis virksomheden køber en lastbil til transport af varer fra leverandøren i Østeuropa.

3.4 (5%)
Forklar hvordan virksomhedens afkastningsgrad vil blive påvirket af at virksomheden køber en lastbil.

Manden bag 46 milliarder legoklodser, Børsen d. 28/6 2013

LEGO vil investere milliarder i udenlandsk produktion, Ugebrevet MandagMorgen d. 9/1 2013
- Investeringer ude giver job hjemme
- En logisk strategi

Rekord for 10. år i træk: Lego med nyt overskud
JydskeVestkysten Business d. 27/2 2014

Uddrag
Lego er en dansk legetøjsproducent med hovedsæde i Billund. Virksomhedens kerneprodukt er den velkendte Lego-klods.

Lego ejes af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde virksomheden i 1932.
På Legos hjemmeside fremgår:

”Mission:
"At inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden"

Vores vigtigste formål er at inspirere og udvikle børn til at tænke kreativt, ræsonnere systematisk og udnytte deres potentiale for at skabe deres egen fremtid og dermed udnytte menneskets uendelige muligheder.

Vision:
"At opfinde fremtidens leg"

Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at lege på, nye legematerialer og nye forretningsmodeller for leg ved hjælp af globalisering og digitalisering. Det handler ikke kun om produkter, men også om at realisere det menneskeligt mulige.”

Regnskabsåret 2013 var Legos hidtil bedste, og Lego Koncernens omsætning nåede over kr. 25 mia. Resultat før skat udgjorde kr. 8,2 mia. kr., og der var i 2013 beskæftiget ca. 11.750 medarbejdere i Lego.

På baggrund af den stærke vækst i omsætningen foretog Lego Koncernen i 2013 investeringer i anlægsaktiver på kr. 2,7 mia.

---

Lego har set en rigtig positiv økonomisk udvikling hvor man nu for tiende år i træk ser et forbedret overskud sammenlignet med det forrige år. Det er sket i forbindelse med en generel nedgang inden for det globale legetøjsmarkedet i 2013.

En af nøgle årsagerne til den store fremgang er Legos disciplin for at opretholde deres høje kvalitet i takt med Lego vokser, fortæller Bali Padda Legos produktionsdirektør.

En anden årsag er Legos vilje til at investere væsentlige beløber i produktionsanlæg. Der bliver i investeret mellem 1 og 2 millioner kr. årligt i produktionsanlæg.

Her bliver størstedelen investeret i udlandet hvilket er skyld i der snart der er en ny fabrik på vej i Kina, der Lego fokusere meget på det kinesiske marked.

Et andet forhold som spiller en stor rolle er Legos innovative tankegang, hvilket man bla. ser i form af deres nye produktlinjer såsom Lego Legends of Chima og Lego Friends.

Det er også på baggrund af deres innovative tankegang at lego vurderer de kan øge deres markedsandel ved at udvide deres globale tilstedeværelse.

Lego har også taget et andet tiltag reduceret deres førhen ni distributionscentre til et et enkelt kraftigt center i Prag. Det er for at forenkle logistikken, og fordi der førhen var et dårligt overblik og der forekom fejlslagne leverancer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu