Indholdsfortegnelse
1. Indledningen til kunsteventyret lyder sådan – hvordan kan man ud fra indledningen se det er et kunsteventyr?

2. find alle de modsætningspar der er i teksten – dualisme

3. Tegn en aktantmodel over teksten
- Giveren
- Objekt
- Modtager
- Modstander
- Subjektet
- Hjælper

4. Gør rede for den fattige drengs ydre og indre egenskaber. Hvilke værdier repræsenterer han?

5. Undersøg hvordan byen og dens beboere er beskrevet. Hvad gør de? Hvad mener de? Hvilke værdier handler de ud fra?

6. Hvordan kan man læse Kierkegaard ind i teksten

7. Hvordan kan man læse platon ind i teksten

8. Overvej, hvorfor det er den fattige dreng og kongesønnen der sammen skal finde klokken.

9. Diskuter fortællingens sidste afsnit. Hvad er det for en klokke, der kimer?

10. Hvad gør de to aktanter når eventyret slutter

Uddrag
”Om aftnen i de snævre gader i den store by, når solen gik ned og skyerne skinnede som guld oppe mellem skorstenene, hørte tit snart den ene snart den anden en underlig lyd, ligesom klangen af en kirkeklokke

men det var kun et øjeblik den hørtes, for der var sådan en rumlen med vogne og sådan en råben og det forstyrrer. ”Nu ringer aftenklokken!” sagde man, ”nu går solen ned!”