Indholdsfortegnelse
Opgave 1a)
Opgave 1b)
Krisen I Df
Opgave 2)
Politisk Notat Til Morten Messerschmidt

Uddrag
I tabel 1 ser vi i forspalten forskellige økonomiske mål. I hovedspalten ser vi årstallene fra 2016 til og med 2020. De økonomiske mål handler ret beset om de mål et samfund stræber efter at opnå.

Det kunne f.eks. være: Lav arbejdsløshed, økonomisk vækst, lav og stabil inflation, sunde offentlige finanser, ligevægt på betalingsbalancen, udligning af sociale forskelle og hensyn til miljøet.

Alle disse mål er med til at skabe et stabilt og sundt samfund. Hvis vi tager et kig på selve tabellen, og de tal den viser, så ser vi et meget tydeligt mønster.

Vi ser b.la. at ”Saldo på statsfinanserne” fra 2019 til 2020 er faldet hele 12,4%. Vi kan også aflæse på tabellen, at arbejdsløsheden i selvsamme periode er steget med 5,2%.

Derudover kan vi også aflæse et tydeligt fald i BNP, da den i samme periode går fra 2,2%, som er meget stabilt, til helt ned på - 4,3%, altså negativ vækst.

Vi kan se en sammenhæng mellem den faldende BNP og stigende ledighed. I forhold til indfrielsen af de økonomiske mål kan man se, at de har lykkes med at holde inflationen i ro, altså på ca. 2% igennem hele perioden.

Med hensyn til vækst i BNP ser det noget anderledes ud. Fra 2016 til 2018 er der vækst i BNP. Men fra 2018 til 2020 falder BNP, og faktisk i 2020 har USA negativ vækst, altså de producerede mindre end forrige år.

Så det er ikke lykkes at opnå det økonomiske mål for BNP. På samme måde er det med det økonomiske mål, der handler om lav ledighed.

Arbejdsløsheden falder fra 2016 til 2019, men derefter stiger den kraftigt i år 2020, så det lykkes ikke at opnå det økonomiske mål i den periode.

Det økonomiske mål om at holde balance på statsfinanserne bliver heller ikke opfyldt, da den i 2020 falder helt ned -18,7%.

Til sidst i tabel 2 ser vi betalingsbalancens løbende poster. Det handler om balancen mellem eksport og import. Den når de heller ikke i mål med, da den er i minus fra 2016-2020.

Så hvis vi kigger på opfyldelsen af de økonomiske mål helt generelt i perioden, så kan vi sige i starten, altså 2016-2018 går det rimeligt og stabilt, men sidst i perioden lykkes det ikke med at opfylde de økonomiske bog, bortset fra inflationen, som det lykkes at holde stabil.