Dansk Folkeparti | Analyserene artikel

Indholdsfortegnelse
Titel/overskrift og emne:

Forfatter/journalist

Tidspunkt:

Medie:

Teksttype:
- Bestem undergenren:

Kommunikationsmodellen:
- Hvem er afsenderen?
- Afsenderens hensigt og budskab?
- Hvem er modtageren?
- Modtagerens interesse for og viden om emnet

Selve teksten:
- Kort om tekstens indhold (et resumé)
- Komposition - er der brugt fx Fisken eller Nyhedstrekanten?
- Er artiklen objektiv eller subjektiv?
- Er der en vinkling?
- Hvordan indledes artiklen? Eksempel? Præsentation af emnet/problemet?
- Uddybning af emnet/problemet
- Synspunkter
- Argumentation
- Nævnes der kilder?
- Budskab? Forslag til løsning af problemet?
- Hvordan afsluttes artiklen?
- Skabes der spænding i teksten?

Sproget:
- Skriftsprog eller talesprog
- Sætningslængde: lange eller korte? Brug fx LIX.
- Ordvalg: Almindeligt ordforråd? Mange fremmedord? Slang?
- Meget billedsprog: Sammenligninger? Metaforer? Symboler?
- Er teksten svær eller let?
- Billedbrug og illustrationer:
- Layout - typisk for en nyhedsartikel:

Uddrag
Titel/overskrift og emne:
Dansk Folkeparti til angreb på identitetspolitik med frikadeller, børnebibel og et nyt dansk ord for computer

Forfatter/journalist
Bent Winter

Tidspunkt: Hvornår er artiklen skrevet?
Søndag d.04. april 2021 Kl. 15.31

Medie: Hvor stammer teksten fra?
Berlinske
Under nyheder og politik

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu