Indholdsfortegnelse
Fællesdel Opgave 1a.
Delopgave A: Konkurrencestat og identitetsdannelse
2. Sammenligning
3. Diskussion

Uddrag
Unge har aldrig haft flere valgmuligheder end de har i det senmoderne samfund. Er det grundet konkurrencestaten? Har den været med til at styrke de valgmuligheder unge kan tage i dag?
7 Den unge forfatter og filosof Olav Hesseldahl mener at vi har brug for et ungdomsoprør.

Med oprør mener han ikke et dissideret oprør med samfundet men nærmere mellem de unge og dem selv.

Han mener at de logikker som konkurrencestaten medføre er blevet opslugt i det danske ungdomssind og mener derfor at de unge er blevet for forudselige og kedelige i deres valg.

Han hævder at den nye fremdriftsreform tvinger unge til at lave 5-års planer allerede i en alder af 15 år. For den reform medfører at man ikke kan få statsbonus hvis man ikke søger ind inde for cirka 1,5 år. Hvorfor er det at alt skal gå så hurtigt? Den kan måske være grundet konkurrencestaten.

9Den tyske professor Hartmut Rosa sammenligner det senmoderne samfund med et hamsterhjul, som drejer hurtigere og hurtigere, og vi kan ikke sænke farten. Hjulets logik hænger sammen med den måde vi har indrettet vores samfund på.

Han mener at hele vores samfund er struktureret efter konkurrencens logik det gælder økonomi, politik, videnskab, kunst, religion, det private liv og det sociale liv hvor vi kæmper for at have de bedste sociale relationer. Dernæst mener Rosa også at konsekvensen for ikke at kunne følge med i dette hamsterhjul kan være barsk.