Konceptkunst og æstetik | Det sanselige | Billedekunst

Indholdsfortegnelse
Analyse af billede:
Refleksion:

Analyse af billede:
Refleksion:

Analyse af billede:
Refleksion:

Analyse af billede:
Refleksion:

Uddrag
Farverne er arrangeret i tykke lag der udspænder sig over hele lærredet, og som nærmest driver ud fra billedrammen.

Lyse farver der er anbragt på billedet forsøger at frigøre sig fra de mørkere indslag i det faste mønster, som de er fæstnet i, hvilket intensiverer de enkelte farvers karakter.

Den mest dominerende farve er den kraftige gule, hvis komplementære farve er lilla og bidrager til tilførslen af en stærk kontrastvirkning.

Den brune farve fylder derimod mest arealmæssigt, men da den er mørk, viger den tilbage på billedet og udgør nærmest baggrunden.

Den brune farve åbner op for billedet og giver plads til udfoldelse med renere farver. Kontrasten mellem mørke og lyse farver skaber derfor en svag illusion af rum, men billedet er overordnet plant.

Der frembringes derfor et kraftigt udtryk, som farverne er medvirkende til at udforme. Fladerne er malet groft, idét tykke penselstrøg er anvendt.

Linjerne forekommer som selvstændige elementer omgrænset af de andre omkringliggende linjer. Langt størstedelen af de diagonale linjer har en retning pegende mod det øverste hjørne til venstre, hvilket skaber et tydeligt mønster.

De diagonale linjer skaber et dynamisk udtryk. At vurdere om der er tale om en egentlig flade eller linje kan i flere tilfælde være svært, idét linjerne mange steder overlapper hinanden, hvilket gør opfattelsen af overgangen flydende.

Skygger og lysforhold er ikke et element på det pågældende billede, hvilket yderligere betoner fladheden.

---

Billedet er karakteriseret ved en diffus gengivelse af motiverne. Overgangene er udviskede, og motiverne er i flere tilfælde omgrænset af en sløret omridslinje.

Der forekommer karikerede kroppe, som er ude af proportion, og som fremkalder en urolig stemning på billedet.

Der skabes et modsætningsforhold der er i modstrid til en virkelighedstro gengivelse af skikkelsen. Den næsten overdimensionerede menneskeskikkelse holder en dukke.

Beskueren ser det centrale motiv i form af en skikkelse, som er placeret en anelse til højre for den lodrette midterakse fra fugleperspektiv, idét motivet betragtes oppefra.

Englene derimod som befinder sig til venstre anskues i normalperspektiv, hvilket bidrager til et anspændt og uroligt forhold, motivernes placering er medvirkende til at frembringe i forhold til hinanden.

Der forekommer ikke præcise gengivelser af skyggeforholdene, som er optrædende, idét skyggerne er arrangeret tilfældigt.

Ved englene som holder i forhænget, oprettes en diagonal linje der forskyder sig over skikkelsen, hvilket bevirker til, at den udgør blikfanget sammen med dukken.

Linjen signalerer dynamik og fremhæver uro. Dukken der er placeret i det gyldne snit, bærer en rød kjole, og omridslinjen som den omgrænses af udgøres af en grøn farve.

En anden komplementær farvekontrast som sammenstilles på billedet, er lilla-gul der forekommer på forhænget. Der opnås en stærk kontrastvirkning, som fremhæver den enkelte farves karakter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu