Indholdsfortegnelse
Begrund kort hvorfor problemstillingen er relevant og aktuel:

1. Redegør for de geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen: Solintensitet:
Forskellene på kystklima og fastlandsklima:
Golfstrømmen:
Monsunen:
Hvordan påvirker temperaturen lufttrykket?
Pålands vind fralandsvind:

Uddrag
Forskellene på kystklima og fastlandsklima: Kystklima der også bliver kaldt for maritimt klima, det er en klimatype, hvor havet har en stor betydning for klimaet, da den giver koldere somre og varmere vintre. Kystklima er omkring størstedelen af Nordvesteuropa, Chile, Argentina, Sydafrika ,New Zealand, området ved Seattle i USA og sydøstlige Australien.

Når havet har en effekt på klimaet på landet, så er det på grund af, at der er en større varmfylde og varmeledningsevne end på land: Vandets højere varmefylde gør, at der skal mere varme fra solen til at kunne opvarme vand end land.

Det betyder, at varmeledningsevnen nemmere kan sprede sig fra den øverste lag i havet ned til dybere lag, hvor varmen på landet langsomt kan sprede sig i de dybere lag.

Det er nemmere for solen at opvarme havet end på land, det gør at om foråret og sommeren der er der køligere i områderne ved kystklimaet, da det tager længere tid for havet af komme af med varmen igen i den periode.

Modsætningen af kystklima er fastlandsklima, hvor der er en kraftig forskel på temperaturen i perioden om sommeren og vinter. Fastlandsklima bliver også kaldt for kontinentalt klima. Det er klimaet der findes i de store kontinenter. Fastlandsklima det findes i områderne ved Nordamerika, det nordlige og østlige Europa og den nordlige Asien.

Kendemærket ved fastlandsklima er, at det er varmere om sommeren og, at det er koldere om vinteren. Grunden til der er en kæmpe temperaturforskel mellem sommer og vinter på landjorden er, at varmen fra solens stråler har hårdere ved at komme igennem jorden.

Det vil sige, at det kun den øverste jordlag der bliver opvarmet om sommeren og den bliver nedkølet om vinteren. Solens ståler har generelt nemmere ved at trænge sig igennem vand, da den nemmere kan trænge igennem de forskellige vandlag i havet.

Det betyder, at områderne der er tæt på havet, ikke oplever så store temperaturforskelle om sommeren og om vinteren. Vindretningen har også betydning for, om det er et kystområde eller fastlandsklima. Hvis vinden den kommer fra havet af som i Californien og Vesteuropa så vil vejret fra havet komme ind over land.

Når vinden kommer fra land som i østlige Nordamerika og østlige Sibirien så vil vinden sprede sig fastlandsklimaet hen til de kystnære områder. Det er, hvad der sker i Danmark. Vestenviden fra Atlanterhavet den giver koldere somre og varmere vintre, hvor i østenvinden fra Sibirien får varmere somre og koldere vintre.