Klima og Globalopvarmning

Indholdsfortegnelse
Begrund kort hvorfor problemstillingen er relevant og aktuel:
1. Redegør for de geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen:
Forskellene på kystklima og fastlandsklima:
Golfstrømmen:
Monsunen:
Hvordan påvirker temperaturen lufttrykket?:
Pålands vind fralandsvind:

Uddrag
Begrund kort hvorfor problemstillingen er relevant og aktuel: Problemstillingen er aktuel, da det har en påvirkning for landmændene, da de skal holde øje med vejret for at bestemme, hvornår de skal høste. Det har også en påvirkning på os dagligt, da mennesket skal justere sig efter vejret.

Mennesker har nemt ved at tilpasse sig ændringerne i miljøet, men det kan dyrene ikke, hvilket gør, at mange dyreracer uddør. Konsekvenser globalt er, at det skaber oversvømmelser, hvilket er noget vi skal indordne os til.

Global opvarmning er en grund til problemstillingen er relevant, da det har en betydning for forsat liv på jorden.

Konsekvenserne vis der ikke kommer en ændring snart er, at det kan føre til ekstreme vejrsituationer, ødelæggelse af økosystemer, øget fødevaremangel og mangel på ren vand.

Udledningen af drivhusgasserne resulterer til, at der kommer en stigning af temperatur, hvilket skaber tørken, oversvømmelse og kraftige storme.

Det skaber konsekvenser for landmændene, da de mister deres høst på grund af temperaturstigningen, hvilket skaber hungersnød. Der er kommet konsekvenser på grund af den globale opvarmning, hvilket er, at havisen på nordpolen er blevet tyndere, hvilket har resulteret til at vandstanden i havene er steget.

Det har ført til oversvømmelser, med der har også ført til at mange øer står til fare for at forsvinde. Stigningen af havniveauet tvinger folk ud af deres hjem. Det gør, at der kommer ”klimaflygtninge”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her