Indledning
Novellen ”Kirkebryllup” er skrevet af Martin Jensen, som var dansk forfatter. ”kirkebryllup” blev udgivet i 1937

hvor den litterære periode Mellemkrigstiden fandt sted. ”Kirkebryllup” blev en del af novellesamlingen ”En hilsen til jer”.

Martin Jensen voksende op under fattigdom i byen Thy. Martins gennembrud kom i 1942 med den samfundskritiske roman ”Vestenvind” om livet på landet omkring 1930érne. Noveller er skønlitteratur og hører derfor under kategorien fiktion.

Uddrag
Konflikttypen er den ydre konflikt mellem moderen og sønnen i og med, at sønnen ikke vil lade sig overtale af sin mor.

Men konflikttypen kan også være den indre konflikt, fordi sønnen står i en afgørende eksistentiel valgsituation.

Derfor har den ydre konflikt mellem moderen og sønnen også resulteret i en indre konflikt i sønnen. Derfor kan man karakterisere novellens motiv som kærlighed og oprør.

Novellen følger berettermodellen. Anslaget i novellen er hvor lærer Pallesen glemmer sin paraply i kirken. Men han syntes at kirkegården er uhyggelig

hvor han overtænker en hel masse, men han ved godt inderst inde, at man ikke må tænke på sådan noget ifølge Guds ord. Her efter anslaget får vi en præsentation af de forskelige personer og hvor novellen foregår:

”Oppe foran alteret, på et leje dannet af alterbænkens røde plyshynder, lå to skikkelser, en ung mand og en ung pige, sødt sovende i hinandens arme.

Hendes frakke var lagt over dem som et tæppe, men gledet til side, så hendes runde knæ og slanke pigeben kom til syne. Ellers sås kun armene og de to hoveder

hans mørke hoved med det viltre hår og de endnu lidt vege træk, og hendes fine pige¬ ansigt, der hvilede trygt mod hans skulder”(Side 114 linje 17-22) Her bliver vi præsenteret for de 2 unge mennesker i kirken og hvordan de ser ud.

Uddybningen af historien begynder, når alle konflikterne begynder at opstå. Ligeledes får vi mere af vide om novellens personer og hvad deres forhold er til hinanden.

Her får vi at vide, at det er to af hans gamle elever Hans Jørgen og Inger, som nu er blevet afsløret i kirken. Point of no return er der hvor lærer Pallesen fortæller præsten om episoden og herefter ved hele byen det.

Konfliktoptrapningen er hvor præsten kommer på besøg hos familien Vang og fortæller om episoden, her forværres konflikten mellem Hans Jørgen og moren.

Klimaks opstår da Hans Jørgen gerne vil giftes med Inger og ikke med Petra. Nu er alt afklaret. Hans Jørgen vil ikke have Petra, som moren havde ambitioner om og moren bliver skuffet og vred over at det ikke går efter hendes hoved.

Klimaks er altså hvor Hans Jørgen har samtalen med hans mor og herefter går ud til sin far i marken. Udtoningen sker til sidste i novellen, hvor præsten ikke ønsker at vie Hans Jørgen og Inger.