Journalskrivning Guide | Biologi Noter

Dokumentet er en guide på hvad der skal være i en journal / rapport. Hvert punkt bliver forklaret.

Indholdsfortegnelse
Forside
Formål
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Resultater:
Gengiv resultaterne når forsøget er udført. I det her punkt skal der kun stå resultater. Husk: hvis resultaterne står i et skema skal der en overskrift på skemaet så læseren kan se hvad det viser og der skal enheder på tallene.

Databehandling:
Lav beregninger og husk at vise mellemregningerne – er der mange beregninger der laves helt ens, så kan man nøjes med at vise en beregning.
Hvor det er påkrævet/hensigtsmæssigt laves der grafiske fremstillinger.

Det kan være grafer, cirkeldiagrammer, søjlediagrammer, radar eller andet.
Husk: grafiske fremstillinger skal have overskrifter, så læseren kan se hvad de viser og akserne skal have enheder.

Diskussion:
Diskussionen skal opbygges på en hel bestemt måde:
Først gentages hypotesen, så læseren mindes om hvad du forventede og hvorfor.

Så skrives resultaterne – hvis du har tegnet en graf, et søjlediagram e.lign er det en repræsentation for resultaterne...

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu