Indholdsfortegnelse
a. Vurder, hvilken regnskabsklasse JCI Holding A/S tilhører.

b. Angiv, hvor i årsrapporten ledelsen redegør for virksomhedens samfundsansvar.

c. Vurder, om redegørelsen indeholder de krævede elementer.
- Rapporteringen krævende elementer indeholder følgende:

d. Vurder, hvilke resultater der er opnået i regnskabsåret som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar.
- Sociale- og medarbejderforhold
- Kilmaforhold
- Miljøforhold

Uddrag
Ud fra oversigten af årsregnskabslovens regnskabsklasser. Har vi vurderet at virksomheden JCI Holding A/S betegnes som en mellemstor virksomhed og hermed tilhører regnskabsklasse C. Årsagen til dette er at virksomheden i perioden 2020 havde en balancesum på 379 mio. hvilket er større end minimummet for balancesummen i en mellemstor virksomhed.

Ligeledes har virksomheden en omsætning på 277 mio.kr. hvilket er større end minimum på omsætning i kr. for en storvirksomhed. Herunder har virksomheden 258 ansatte.