Irland | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Præsentation af Irland
BNP/økonomisk vækst
BNP pr. indbygger
BNP pr. indbygger korrigeret for købekraft
Offentlig gæld og offentlig saldo
Erhvervsfrekvens fordelt på køn
Irlands vigtigste eksportvarer og eksportlande
Betalingsbalancen i % af BNP, Irland
Betalingsbalancen i procent af BNP - Danmark
Erhvervsstruktur
Demografiske forhold, herunder befolkningspyramide og naturlig befolkningstilvækst
HDI-rang
Gini-koefficient
Konkluder hvilke stærke sider og hvilke svage sider, der er ved den irske økonomi med hensyn til den fremtidige udvikling.
Kilder:

Uddrag
I den nordvestlige del af Europa ligger Irland. Tilbage i 1921 blev Republikken Irland og Nordirland delt op, og Nordirland blev dermed en del af Storbritannien.

Øen Irland har et areal på 84 km², heraf omfatter Irland størstedelen af øen, da 83% tilhører Republikken Irland. Indbyggertallet lå på omkring 5 millioner indbyggere i 2020, hvoraf 0,5 millioner indbyggere bor i hovedstaden Dublin.

Irland blev optaget i EU i 1973, men Nordirland forlod EU sammen med England, Skotland og Wales i 2020. Derudover er Irland også medlem af OECD og FN, men grundet landets militære neutralitet er de ikke medlem af NATO.

Euroen erstattede det irske pund tilbage i 1999, men det irske pund var et lovligt betalingsmiddel indtil 2002. Irland har parlamentarisk regeringssystem.

Som navnet siger, er Republikken Irland en republik, hvor præsidenten vælges hvert syvende år gennem et demokratisk valg.

---

BNP viser værdien af alt arbejde i et land, både fysiske varer og tjenesteydelser som lægges sammen til det der kaldes BNP (Bruttonationalprodukt).

Industrien fylder meget i Irland, den står nemlig for 46% af landets BNP, hvorimod landbruget står for 29%. Derudover har det en stor betydning for den økonomiske vækst

at ca. 80% af Irlands industri går til eksport. Irlands BNP har de sidste mange år været markant stigende og har faktisk mere end fordoblet sig siden 2012. I dag er de et økonomisk godt udviklet land.

Det har dog ikke altid været sådan, for omkring 1970´erne var Irland præget af fattigdom. Men Irland lavede om på dette og lavede en god økonomisk udvikling på 8% og var engang faktisk oppe på 10%.

Udover dette har Irland også vist, at de har en utrolig god evne til at opnå økonomisk vækst efter krisetider. Et andet eksempel er nemlig efter finanskrisen i 2008, hvor Irland blev hårdt ramt.

Finanskrisen betød, at Irland fik, ligesom mange andre lande, en negativ økonomisk udvikling, hvor de var nødsaget til at tage store kriselån hos EU. Ligeledes er Danmark også et land med en solid økonomisk fremgang og en voksende BNP.

Danmark placerer sig, ligesom Irland, over gennemsnittet for EU-landes økonomiske vækst. Dermed kan det konkluderes, at Irland er et land med økonomisk vækst, og sammenligner man landet med Danmark, er Irland og Danmark økonomisk lige.

---

Bruttonationalprodukt pr. indbygger er udtrykt i PPP-dollars, som står for Purchasing Power Parities. På dansk står det for købekraftsenheder.

Her tager man hensyn til prisniveauet og købekraften i hvert enkelt land ved udregningen af PPP. Den enhed, som er brugt (en international dollar), har samme købekraft overfor BNP, som US dollaren i USA.

Når man udregner BNP pr. indbygger i PPP-dollar bliver det nemmere at sammenligne velstanden mellem lande, eftersom forskellene udjævnes i pris og valuta.

Købekraften påvirkes af, hvor dyrt vi importerer, samt hvor mange penge vi får, for de varer og tjenester vi eksporterer. Hvis priserne på eksport af varer og tjenester vokser hurtigere end priser på import af varer og tjenester

vil det være med til at øge velstanden og øge købekraften. På trods af finanskrisen er Danmark og Irland stadig blandt de mest velstående økonomier i OECD (bilag 4).

Danmark ligger på en 8. plads, mens Irland ligger på en 2. plads over BNP pr. indbygger i løbende priser og løbende PPP. Siden 1999 har Irland haft en højere BNP pr. indbygger i PPP end Danmark (bilag 3).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu