Indholdsfortegnelse
Redegør for Udviklingen På Markedet for Internethandel, Hvor Covid-19 Situationen Indrages
Analyser en Selvvalgt Internetvirksomheds Marketingmix (De 4 P’er)
- Produkt:
- Price:
- Promotion:
- Place:
Diskuter Hvorledes Den Selvvalgte Virksomhed Bliver Påvirket Af Covid-19 Situationen
Vurder Hvorledes Virksomheden Kan Opnå en Fremtidig Vækst

Uddrag
Markedet for internethandel har oplevet eksplosiv vækst, over det seneste år. Internethandlen har taget forbrugerne med storm og har tiltrukket en lang række nye konsumenter

samtidigt med at have fastholdt gamle og loyale kunder. Covid-19 pandemien har sørget for, at en lang række fysiske butikker, har været nødsaget til at lukke.

Denne nedlukning af detailhandlen og visse erhverv med tæt fysisk kontakt til kunder, herunder indkøbscentre - har været meget bekymrende, specielt grundet nedgangen

hos den fysiske detailhandel de senere år. Dog har det ikke blot været negativt. Specielt ses der en positiv stigning inden for pakkebranchen, især ses den hos pakkevirksomheden PostNord

”Vi ser stigende pakkemængder på over 30 procent, som kommer fra, handler på de danske webshops ”. Ydermere ses der en stigende efterspørgsel hos virksomheden SimpleSite

”Efterspørgslen er stor, og er blevet større efter flere lande er gået i lock down ” fortæller Morten Elk, der er grundlægger og administrerende direktør i SimpleSite.

Danske forbrugere, har altså generelt set øget deres forbrug af e-handel, denne stigning kan tyde på et delvist fortsat forbrug på nettet, efter pandemiens forløb.

I en undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), i maj 2020, ses det, at ”en tredjedel af danskerne svarer

at de forventer at handle mere i de kommende tolv måneder, end de har gjort i de seneste tolv ”. Dog kan det tyde på, at den langt større kedsomhed

der er kommet i takt med covid-19 pandemien og det at være langt mere derhjemme, har været skyld i det stigende salg i internethandlen.

En anden fordel ved at vælge internethandel, kan være at folk gør det, for at spare tid i deres hverdag.