Indholdsfortegnelse
1. Redegør for udviklingen på markedet for internethandel, hvor COVID-19 situationen inddrages (inddrag vedhæftede artikler samt egne artikler - HUSK kildehenvisning)
2. Analyser en selvvalgt internetvirksomheds marketingmix
- Produkt
- Pris
- Place
- Promotion
3. Diskuter hvorledes den selvvalgte virksomhed bliver påvirket af COVID-19 situationen
- Konkurrenter
- Kunder
- Økonomiske forhold
- Miljø
4. Vurder hvorledes virksomheden kan opnå en fremtidig vækst

Uddrag
Internethandlen er steget markant under Coronakrisen og flere vil fortsat i gang med webshops. Det hænger sammen med, at de fysiske butikker har været tvunget til at holde lukket, men også til en vis grad

at flere har haft tid til at prøve en ny forretningsidé af eller prøve livet som selvstændig. De investeringer, som både nye og ældre virksomheder har været nødt til at bruge på de digitale salgskanaler, vil få dem til at stå stærkere på den anden side af krisen.

Foreningen for Dansk Internethandel har gennem en analyse vurderet en fortsat stigning i e-handlen på den anden side af Coronakrisen, hvilket bekræftes af en gruppe på 15 pct., som forventer at opretholde et højt niveau af aktivitet på internetbutikkerne.

Det drejer sig bl.a. om køb af dagligvarer, tøj og medicin. De som forbruger mest på nettet, er folk bosat i de større byer, børnefamilier og generelt kvinder. Unge handler primært tøj og sko, mens par og singler forbruger mest take-away.

Den ældre del af befolkningen, som har været i risikogrupperne, har også været nødsaget til at handle dagligvarer på nettet. Om det øgede salg opretholdes efter Coronakrisen er ikke til at vide, dog mener 2 ud af 3, at deres forbrug finder tilbage til før krisen .

Det er ikke alle brancher, som har oplevet væksten online. Rejse- og kulturbrancherne har haft meget begrænsede muligheder under nedlukning af større forsamlinger og landegrænser.

I april 2020 faldt rejsebranchens omsætning med hele 85% og udgjorde dermed kun 5% af den samlede omsætning. Derimod har andre varegrupper oplevet storvækst som eksempelvis ’bolig og have’, der har fordoblet forbruget.

---

Interflora er nok mest kendte for deres traditionelle buketter, men sælger i dag også afskårne blomster, dekorationer, planter, øl og chokolade. Alle disse produkter er kortvarige produkter, da de forbruges samtidig med at de anvendes.

Blomster visner efter en vis tid og øl og chokolade er fødevarer. Interflora er et mærke af kvalitet samt flotte produkter og forbrugerne køber fra denne virksomhed grundet den smagsmæssige kvalitet, men også til dels det imagemæssige da virksomheden har et stærkt og prestigefyldt image.

Interflora’s sortiment er smalt, da de kun tilbyder få varegrupper som f.eks. blomster, øl og chokolade. Til gængæld er sortimentet meget dybt, da der tilbydes mange forskellige varianter indenfor varegrupperne blomster og alkohol.

Virksomheden benytter sig desuden af brand extension, da de oprindeligt kun solgte buketter, men nu har tilføjet andre produkttyper. Interflora gør brug af corporate branding

hvor de brander hele virksomheden i stedet for at brande produkterne enkeltvis. Nogle fordele ved denne metode er effektiv markedskommunikation, stordriftsfordele og stor synlighed.

På den anden side kan dårlig omtale også hurtigt skade hele virksomheden og der kan ske markedsføringsfejl, fordi det er svært at appellere til flere målgrupper på én gang.