Problemformulering
Sammenlign de syn på FN, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.

Uddrag
Kina, Rusland og USA er på mange måder tre forskellige lande, som indimellem har stærke holdninger, som slår igennem ved talerstolen. Hvis man ser på bilag A1, så får John Bolton, USA’s sikkerhedsrådgiver, slået holdningen igennem omkring FN’s sikkerhedsråd.

Her kan man bruge hegemoniteorien, som kort fortalt går ud på, at den hegemoniske magt skal være dominerende indenfor økonomi, militærmagt og politisk samt teknologisk. Derudover skal hegemon også gøre brug af hård og blød magt.

Dette er betingelser, som efter Den Kolde Krig, er blevet opfyldt af USA grundet skiftet fra et bipolært system til et unipolært system. Selvom USA har været førende supermagt og hegemon siden Den Kolde Krig, er landet kommet under pres fra BRIK-landene, som også går under navnene The Rising Powers og Emerging Markets.

Det er her bilag A2 og A3 kommer i spil, da to af BRIK-landene, Rusland og Kina, ser FN som et samarbejde som kan skabe en mere fredelig tilgang til hinanden.

Der kan udover en fredelig tilgang også ligge en bagtanke ved samarbejdet. Det er nemlig BRIK-landene, som skaber et stort pres på USA’s hegemoni, og gennem internationalt samarbejde kan de få svækket USA’s magt, og kan dermed selv få mere indflydelse på den internationale politik.