Internationalt samarbejde | Opgave | 10 i karakter

Indledning
Verden er de seneste årtier blevet globaliseret på flere niveauer. Globaliseringen har bundet verden tættere sammen, og landene påvirker nu hinanden i større omfang end hidtidigt.

Verden er i den forstand blevet mindre, og den gensidige afhængighed mellem landene er øget. Globaliseringen har på mange områder medført og skabt et øget behov for internationalt politisk samarbejde

når de fælles globale problemstillinger skal løses. Vi kommer dog ikke uden om, at international politik er styret af stormagterne.

Jeg vil i denne opgave diskuterer fordele og ulemper for stormagterne ved en verdensorden baseret på fælles internationale regler.

Uddrag
I Bilag A1, A2 og A3 fandt vi ud af, at stormagterne USA, Rusland og Kina alle mente, at staternes nationale suverænitet skal respekteres.

USA meldte meget klart ud, at FN's indblanding ville svække deres nationale suverænitet og det var de ikke interesseret i.

De mener altså, at en verdensorden baseret på fælles internationale regler kan være en ulempe for stormagterne. En regelbaseret verdensorden vil være en række fælles regler som alle stater skal overholde, dette gælder også stormagterne.

Disse regler vil få betydning for de enkelte stater, men også deres relationer til hinanden. Rusland og Kina mente, at staternes nationale suverænitet skal respekteres, men de mente ikke

at en regelbaseret verdensorden direkte ville svække staternes nationale suverænitet. Hvorvidt stormagterne mener at deres suverænitet mindskes afhænger nemlig af om man ser på formel eller reel suverænitet.

Hvis man kun ser på formel suverænitet, som USA, så vil stormagterne miste suverænitet, da de internationale regler, som sagt, vil få betydning for stormagternes ret til selv at bestemme over deres stat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu